Rabu, 29 September 2010

Bidadari Penghuni Syurga

Alhamdullilah. Di sini saya ingin nukilkan tentang buku yang telah saya baca yang bertajuk “Bidadari Penghuni Syurga” dalam siri wanita syurgawi. Buku ini ditulis oleh Muhammad Ali Quthub dan diterbitkan oleh “Pustaka Al Shafa” bersama dengan “Victory Agencie’. Buku ini mengungkapkan kisah hidup wanita-wanita syurga yang keberadaannya disyurga telah dikhabarkan sendiri oleh Rasulullah SAW.

Beberapa kelebihan dan daya tarik dari buku ini dapat dilihat dari keberadaan wanita-wanita syurga yang menjadi objek pembahasan. Majoriti mereka adalah para sahabat yang dijamin masuk syurga, yang meninggal dunia sebagai syuhada. Selain itu, mereka adalah para wanita dari kalangan kaum Muhajirin dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berasal dari kaum Anshar (dan kami menyucikan seseorang atas Allah). Bidadari-bidadari penghuni syurga itu ialah Sumayyah Binti Khayath, Asma’ binti Abu Bakar, Nasibah binti Ka’ab , Ummu Ruman, Ummu Waraqah, dan Ummu Aiman

Bidadari yang pertama ialah Sumayyah Binti Khayath, shahidah pertama dalam Islam. Sumayyah adalah seorang muslimah yang mempunyai harga diri (izzah) yang tinggi. Memiliki kesabaran dan keikhlasan luar biasa di fasa-fasa awal dakwah Rasulullah. Sumayyah mempunyai suami bernama Yasir dan seorang putera bernama 'Ammar bin Yasir. Beliau mencontohkan diri sebagai keluarga muslim dan mengikuti ajaran Nabi Muhammmad SAW. Pengislaman mereka sekeluarga adalah secara senyap-senyap. Berita tentang pengislaman mereka telah menyebabkan kemarahan kepada Abu Hudzaifah. Dia memaksa agar keluarga ini meninggalkan Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka yang menyembah latta dan uzza. Namun ketiganya mempertahakan keyakinan mereka. Kenyataan ini membuatkan para pemuka masyarakat yang pada saat itu masih menyembah berhala, Lata, Uzza berasa tidak senang. Maka, diseksalah mereka oleh kaumnya, dan hanya akan menghentikan seksanya ketika mereka melepaskan diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, Sumayyah dan keluargany
a tetap istiqamah, tetap tegar dalam keIslamannya dan memegang teguh keyakinannya untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. walaupun telah diseksa dengan bermacam-macam cara. Dan akhirnya, beliau dan suaminya gugur di medan keshahidan. Sumayyah adalah wanita perkasa pertama yang shahid dalam sejarah Islam pada kemunculan awal Islam.

Bidadari yang kedua ialah Asma’ Binti Abu Bakar, turut dikenali sebagai wanita besi yang berumur panjang. Nama wanita ini pendek sahaja, tetapi, perjalanan hidupnya tidak pendek seperti namanya. Asma’, termasuk kelompok wanita yang pertama masuk Islam. Permulaan Asma’ tidak boleh dipisahkan dengan peristiwa hijrah Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Dialah yang mengirimkan bekalan makanan dan minuman kepada mereka. Lantaran peristiwa inilah, Asma’ digelar sebagai “dzatun nithaqain” yang membawa maksud wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Gelaran ini diberikan ketika Asma’ hendak mengikat karung makanan dan tempat minuman yang akan dikirim kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Pada waktu itu, Asma’ tidak memiliki tali untuk mengikatnya, maka dia memotong ikat pinggangnya menjadi dua, satu untuk mengikat karung makanan dan satu lagi untuk mengikat tempat air minum. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, baginda berdoa semoga Allah akan menggantikan ikat piinggang Asma’ dengan dua ikat pinggang yang lebih baik dan indah di syurga. Asma’ berkahwin dengan Zubir bin Awwam, seorang pemuda dari golongan biasa yang tidak memiliki harta, kecuali seekor kuda. Namun demikian, Asma’ tidak kecewa. Dia tetap setia melayan suaminya.. Hasil perkahwinannya, Allah menganugerahi mereka seorang anak yang cerdas yang diberi nama Abdullah bin Zubir. Waktu terus berlalu, anaknya Abdullah bin Zubir diangkat menjadi Khalifah menggantikan Yazid bin Mu’awwiyah yang wafat. Bani Umaiyah tidak rela dengan kepemimpinan Abdullah bin Zubir. Mereka menyiapkan tentera yang besar dalam pimpinan Panglima Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menggulingkan Khalifah Abdullah bin Zubir. Perang di antara dua kekuatan itu tidak dapat dihindari. Lalu, Abdullah bin Zubir turun ke medan perang untuk memimpin pasukannya. Tetapi, tenteranya belot dan pergi kepada pihak Bani Umaiyah. Akhirnya, dengan jumlah tentera yang sedikit, pasukan Abdullah bin Zubir undur ke Baitul Laham, bersembunyi di bawah Kaabah. Beberapa saat sebelum kekalahannya, Abdullah bin Zubir menemui ibunya dan meminta nasihat mengenai tenteranya yang ramai belot. Tetapi ibunya memberitahu agar terus teguh di dalam medan perjuangan agar dapat mempertahankan Islam. Nasihat Asma’ memberi semangat kepada Abdullah untuk mempertahankan dan membela kebenaran. Sebelum matahari terbenam, Abdullah mati syahid menemui Allah.

Bidadari yang ketiga ialah Nasibah Binti Ka'b al-Maziniyyah yang terluka pada Perang Uhud atau Ummu 'Umarah adalah seorang wanita yang berperanan penting dalam perang Uhud. Di awal perang, beliau bertugas untuk membawakan air dan mengobati pejuang yang luka-luka bersama wanita-wanita muslimah lainnya. Tetapi ketika perang mulai berpihak pada kaum muslimin, para pemanah tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga kemenangan yang hampir ditangan kembali berpihak pada kaum musyrikin. Hal ini ditegaskan dalam AlQuran surat Ali 'Imran ayat 152

"Dan ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul

memanggil kamu dari belakangmu, lalu Allah menimpakan kepadamu kesedihan atas kesedihan supaya kamu jangan bersedih hati (lagi) atas sesuatu yang luput dari kamu dan terhadap musibah yang menimpa kamu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(3:153)"

Pada saat itu, Nasibah memutuskan untuk ikut bertempur. Dengan pedang danpanah

ditangan, beliau dengan pasti melangkah menuju Nabi Muhammad SAW yang dikelilingi muslimin-muslimin yang berperanan sebagai pedang manusia untuk melindungi Rasulullah dari panah-panah kaum musyrikin. Setiap kali ada yang menyerang Rasulullah, Nasibah dengan berani melawannya. Kemanapun Rasulullah berpaling, Nasibah berdiri di depan Rasulullah untuk melindunginya.

Anak lelaki Nasibah yang bernama 'Umarah ketika itu terluka tangan kirinya setelah seorang musyrikin menusuknya, kemudian pergi meninggalkannya tanpa membunuhnya. Ketika darah 'Umarah terus mengalir, Rasulullah SAW mendekati 'Umarah dan menyuruhnya untuk membalut lukanya. Ketika itu ibunya (Nasibah) datang dan membaluti luka anaknya dengan kain penutup pegelangan tangannya. Rasulullah SAW menyuruh 'Umarah bangkit untuk kembali berperang. Sementara Ummu 'Umarah mengatakan bahawa musyrikin yang telah melukai anaknya telah ia cegat dan pukul hingga terjatuh. Rasulullah SAW tersenyum hingga terlihat gigi belakangnya. Dalam perang ini , Ummu 'Umarah menderita banyak luka-luka. Ketika itu Rasulullah SAW memanggil anaknya ('Umarah) dan berkata "Ibumu, ibumu, lihat luka-lukanya, semoga Allah memberkati keluargamu! Ibumu telah berperang lebih berani daripada yang lain". Rasulullah mengatakan bahwa telah dijanjikan surga bagi Umm 'Umarah.

Keberanian Nasibah tidak hanya ditunjukkan pada perang uhud, tetapi juga perjanjian Al-Aqabah, perang hudaybiyah, khaibar, dan hunain. Pada zaman khalifah Abu Bakar shiddiq, Nasibah ikut dalam perang Al-Yamamah, dan berperang dengan berani sehingga akhirnya kehilangan salah satu tangannya. Semua ini berimbalan dengan janji syurga bagi Nasibah. Nasibah juga dipuji oleh khalifah Umar ibn al-Khattab, khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dan panglimanya Khalid Ibn Al-Walid untuk keberaniannya.

Bidadari yang keempat ialah Ummu Ruman yang mendapat gelaran sebagai “bidadari kekasih Rasulullah”. Beliau bernama Zainab atau biasa disebut Da’da. Anak kepada Ameer Bin Uwaemer. Merupakan isteri kepada Abu Bakar dan juga ibu kepada Aisyah dan Abdurrahman. Beliau seorang isteri yang sangat menhormati dan menyayangi suaminya. Mengikuti jejak suaminya dalam kebenaran Islam dan menyembunyikan sehingga Allah SWT. mengizinkannya untuk menyiarkan agama Islamnya. Digelar sebagai bidadari kekasih Rasulullah kerana setelah Aisyah berkahwin dengan Rasulullah, Aisyah telah difitnah dan jatuh sakit. Aisyah meminta izin suaminya untuk di rawat di rumah ibunya. Ummu Ruman telah mengetahui tentang fitnah mengenai Aisyah tetapi dia tetap melayan anaknya itu dengan baik kerana dia tahu anaknya adalah dipihak yang benar. Setelah beberapa tahun dari peristiwa itu, Ummu Ruman wafat kerana sakit yang dideritainya. Rasulullah ikut turun ke dalam kuburnya dan berdoa di sana. Beliau berkata, “ Barangsiapa yang ingin melihat wanita bidadari syurga, hendaklah melihat Ummu Ruman.

Bidadari yang kelima ialah Ummu Waraqah, bidadari yang teraniaya. Beliau adalah puteri Abdullah bin al- Haris bin Uwaimar bin Naufal al-Anshariyah. Beliau dikenal dengan kunyah (gelar yang diawali dengan Abu atau ummu) Ummu Waraqah binti Abdullah atau dikenal dengan Ummu Waraqah binti Naufal, dinisbahkan kepada kakaknya. Beliau termasuk wanita yang mulia dan yang paling mulia pada zamannya. Rasulullah saw telah mengunjungi beliau beberapa kali dan beliau diberi gelaran sebagai asy-Syahidah. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki semangat yang tinggi terhadap Islam dan bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Oleh kerana itu, beliau tidak terhalang untuk berjihad bersama kaum muslimin dan mendapatkan pahala mujahidin. Tatkala Rasulullah saw hendak berangkat dalam Perang Badar, Ummu Waraqah berkata kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, izinkanlah aku berangkat bersama anda, sehingga aku dapat mengubati orang-orang yang terluka di antara kalian, merawat orang yang sakit di antara kalian, dan agar Allah mengurniakan diriku syahadah (mati syahid). ” Kemudian Nabi saw menjawab, “Sesungguhnya Allah akan mengurniakan dirimu syahadah, tapi tinggallah kamu di rumahmu, kerana sesungguhnya engkau adalah syahidah (orang yang akan mati syahid). ”Beliau turut mengumpulkan Alquran al-Karim, dan beliau adalah seorang wanita yang menjadi ahli dalam membaca Alquran. Kerana itu, Nabi SAW memerintahkan beliau agar menjadi imam bagi para wanita di daerahnya. Dan, Rasulullah SAW menyiapkan seorang muadzin bagi beliau. Rumah Ummu Waraqah ra, dijadikan tempat untuk solat lima waktu. Alangkah terhormatnya seorang wanita yang menduduki posisi sebagaimana seorang wanita mukminah seperti Ummu Waraqah ra. Ummu Waraqah sentiasa istiqamah dengan keadaannya, iaitu menjaga syari’at-syari’at Allah hingga pada suatu ketika budak dan jariahnya, yang telah dijanjikan oleh beliau akan dimerdekakan setelah beliau wafat, membunuh beliau. Beliau adalah imam bagi para wanita di zamannya yang amat sangat rindu untuk berjihad dengan harapan mendapat pahala mujahidin. Akhirnya, Allah pun mengabulkan permohonannya dan beliau mendapatkan pahala mujahidin.

Kisah yang menarik seterusnya adalah mengenai seorang wanita yang mendapat jaminan syurga dari Rasullullah, iaitu Ummu Aiman, Ibunda seorang kekasih. Nama sebenar Ummu Aiman adalah Barakah binti Tha’labah bin Amru bin Hashan bin Malik bin Salamah bin Amru bin Nu’amn. Ummu Aiman adalah seorang wanita agung dan mulia, bahkan sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW. Ummu Aiman mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. semuanya bermula saat menemani Aminah dan puteranya Muhammad pergi ke Yatsrib. Ditakdirkan riwayat Aminah berakhir sewaktu perjalanan ke Yatsrib, meninggalkan Nabi Muhammad yang masih kecil sekali gus sebagai anak yatim piatu. Hati Ummu Aiman tersentuh, lalu membawa Rasulullah kembali semula ke bandar Makkah. Nabi Muhammad kemudiannya tinggal bersamanya di rumah Abdul Muthalib, datuk Muhammad. Di rumah itulah Ummu Aiman mengasuh dan melayani semua keperluan Muhammad. Justeru berkembang hatinya dengan kecintaannya dan kasih sayang seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Kedekatan hubungan antara Ummu Aiman dan Muhammad SAW terbawa selama hidupnya. Keterikatan antara keduanya menciptakan rasa cinta yang mendalam sehingga Muhammad SAW. pun tidak pernah keberatan memanggilnya dengan “Wahai ibuku.... ”

Setiap Rasulullah SAW. memandang Ummu Aiman, beliau sentiasa teringat masa-masa silam yang beliau alami bersamanya. Semua kerana Ummu Aiman telah mengasuhnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang sepeninggalan ayah dan ibunya. Ummu Aiman pun memperlakukan Rasulullah sebagai buah hati yang dibelainya engan perasaan cinta yang mendalam. Dia tidak pernah meninggalkan Rasulullah, bahkan sampai masa dewasanya. Dan dia sentiasa membawa bersamanya di bilik rumah Abu Thalib, bapa saudara Muhammad. Begitu juga, ketika Muhammad SAW telah dapat menguruskan segala urusannya secra berdikari, telah mampu menafkahi dirinya sendiri, mengatur semua urusannya, maka beliaulah yang merawat Ummu Aiman. Beliau tidak membebankan seseorang untuk merawatnya. Semua itu Rasulullah lakukan sebagai tanda kesetiaan dan kasih sayang, kuatnya hubungan dan kepercayaannya kepada Ummu Aiman di sepanjang masa.

Sehingga ketika Rasulullah SAW. menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, beliau membebaskan Ummu Aiman. Beliau berharap Ummu Aiman dapat menempuh jalan hidupnya dengan suasana bru dengan menikah, mengingat usianya telah melampaui usia penikahan. Jadi Rasullullah membebaskan atau memerdekakan Ummu Aiman bukan kerana tidak lagi memerlukannya, palagi untuk bebas dari segala beban. Beliau ingin Ummu Aiman menikmati hidupnya seperti orang lain. Perjalanan Ummu Aiman pada tempoh awal masuk islam. Perjalanan Islam beliau menarik pada saat-saat hijrah kerana diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang mulia dan kejadian-kejadian yang luar biasa serta pertolongan-pertolongan Allah yang begitu agung kepadanya. Ummu Aiman RA. termasuk sejumlah sahabta perempuan yang ikut serta bersama kaum muslimin keluar ke Khaibar. Mereka keluar dari Khaibar bukan untuk berperang dan bertempur, tetapi untuk membantu dan menolong kaum muslimin dengan memberikan minum tentera-tentera kaum muslimin yang kehausan, mengubati yang terluka dan memberikan pelayanan kepada mereka. Pada suatu hari Rasulullah SAW. berkumpul bersama sahabat-sahabat perempuan dalam suatu majlis, sekembali dari rumah Ummu Aiman, seraya beliau bersabda, “Barangsiapa yang ingin mengahwini perempuan dari penghuni syurga, maka kahwinilah Ummu Aiman. ” Perkataan Rasulullah SAW menjadi perhatian para sahabat, slah satunya Zaid bin Haritsah. Akhirnya Ummu Aiman dinikahi oleh Zaid bin Harits yang dikenal dikalangan para sahabat sebagai kekasih Rasulullah SAW. Dari pernikahan keduanya lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Usamah bin Zaid bin Harits. Di masa besarnya, Usamah pun adalah seorang yang terhormat di sisi Rasulullah SAW seperti ayahnya. Ummu Aiman menghembuskan nafas terakhirnya pada masa pemerintahan Uthman bin Affan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa dia meninggal setelah dua puluh hari kematian Umar.

Sebagai kesimpulannya tidak rugi jika kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam. Selain menanbahkan ilmu pengetahuan kita juga dapat mengetahui betapa besarnya pergorbanan bidadari-bidadari syurga ini. Bidadari-bidadari ini merupakan pejuang Islam dan orang yang terpenting dalam agama kita. Mereka sanggup bergadai nyawa demi menegakkan Islam walaupun menghadapi pelbagai dugaan dan rintangan. Mereka telah mendapat jaminan syurga. Sesungguhnya, kawan-kawan kita sebagai pelajar juga adalah dikira berjihad. Semoga jihad kita ini diberkati dan diredhai oleh ALLAH SWT, Amin. Sekian, Wassalam.

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Wan Farahanim Bt Wan Hassan

Akhlak Remaja

PENGENALAN
Para remaja atau muda-mudi kita adalah warisan kita bagi masa hadapan. Mereka adalah aset yang berharga agar agama Islam tetap dihayati dan dipraktikkan oleh masyarakat Islam masa hadapan. Mereka adalah harapan masyarakat dan negara. Maka adalah penting bagi kita memastikan agar mereka bersedia untuk membawa obor perjuangan kita pada masa hadapan. Mereka mestilah menjadi orang-orang yang boleh diharapkan, bukan sahaja untuk membina masyarakat dan negara yang maju jaya, tetapi yang lebih penting adalah agar Islam akan terus menjadi panduan masyarakat kita. Kita sekarang sudah mempunyai contoh-contoh yang baik yang boleh kita ambil sebagai tauladan.

Kita mempunyai segolongan muda-mudi Islam yang boleh menjadi kebanggaan dan harapan masyarakat kita. Dan sekarang kita melihat semakin ramai anak muda kita yang berpelajaran tinggi mempunyai kesedaran dan penghayatan terhadap agama Islam. Mereka ingin mempraktikkan ugama Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Ini harus dibanggakan dan disemai agar lebih ramai remaja dan golongan muda menjadikan Islam teras kehidupan mereka. Akan tetapi masih ramai lagi di kalangan remaja kita yang terbawa-bawa dengan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai murni Islam. Sebagai contoh, kita sering mendengar terdapat sebilangan muda-mudi melahirkan anak luar nikah dan mencampakkan bayi di tempat pembuangan sampah, sementara sebahagian lagi menggugurkan kandungan mereka. Ini tidak termasuk muda-mudi yang ketagih arak dan alkohol.

Akhlak dan sirah perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasul SAW adalah sebagai contoh teladan yang dapat mendidik diri dan peribadi Muslim agar sentiasa beriman dan bertakwa, Ini kerana setiap perkataan, perbuatan, pengakuan dan tingkah laku Baginda mengandungi hikmat dan sebagai huraian kepada prinsip-prinsip yang terkandung didalam Al-Quran. Maka sudah tentu, setiap perkataan dan tindakan kita yang berpandukan akhlak dan sirah perjalanan Baginda, tidak akan terpesong atau tersasar dari landasan agama dan tuntutan syariat.

Sejarah mencatatkan bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah modal utama yang dapat menarik minat golongan bukan Islam kepada Islam. contohnya, Kesah tauladan seorang Badawi membuang air kecil di dalam masjid, melihat kejadian ini maka para sahabat yang berada di situ, naik berang dan hendak memukul Badawi tadi. Bagaimanapun tindakan mereka dihalang oleh Rasulullah SAW, sebaliknya Baginda membiarkan Badawi itu selesai membuang air kecil. kemudian Baginda meminta sebekas air lalu disiramkan ditempat kencing tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah yang akan terjadi jika mereka mengejar dan memukul Badawi itu semasa sedang membuang air kecil. maka jawab sahabat, seluruh kawasan masjid akan terkena najis air kencingnya. kisah ini menjadikan Badawi yang menyaksikan tindakan Rasulullah itu, merasa kagum dengan ketinggian akhlak Baginda, lalu beliau pun menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam.

Suasana masyarakat kita pada hari ini berhadapan krisis nilai, begitu banyak budaya luar dan fahaman atau idealogi yang tidak sehat, telah mempengaruhi cara kehidupan seperti percakapan, gaya berpakaian dan pergaulan, dan apa yang lebih membimbangkan terdapat segelintir masyarakat yang mula terpengaruh dan terjebak dengan aliran Islam liberal, dan lebih dasyat lagi pengaruh Black Metal, dan sebagainya yang mencemarkan nama baik serta identiti umat Islam, dan ini membawa gambaran negatif kepada imej Islam.

Anasir-anasir yang tidak sehat ini dengan mudah menyelinap masuk serta menjajah pemikiran, seterusnya mempengaruhi kehidupan kita, sekiranya benteng iman kita tipis, cetek pengetahuan tentang Agama, meremehkan nasihat para ulama mengabaikan suruhan agama dan tidak berpegang dengan tuntutan syariat. Mereka yang diresapi dengan fahaman atau aliran yang merbahaya ini, akan mudah meminggirkan akhlak dan nilai-nilai murni sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan RasulNya. Ingatlah, bahawa Islam sentiasa diperhatikan, dan kelemahan-kelemahan serta kecelaruan yang sedang dialami oleh umat Islam akan dijadikan sebagai asas dan modal untuk musuh-musuh Islam membina seribu satu alasan untuk memburuk-burukkan Islam.

Tidak mustahil mereka akan memperalatkan saudara-saudara kita sendiri seperti yang pernah berlaku di abad lalu, khususnya ketika negara-negara umat Islam dijajah oleh kuasa penjajah.

Akhlak Baik ialah sikap hidup atau perangai atau watak baik yang menjadi amalan tradisi seseorang. Akhlak baik lahir dari hati yang baik. Contoh-contoh akhlak baik ialah bersifat bertolak-ansur, suka menolong, pemurah, tawadhu’, pemaaf dan suka meminta maaf, penyayang, rajin, jujur, ramah mesra, mudah bekerjasama dan lain-lain.

Seseorang yang ada padanya sifat-sifat baik ini adalah seorang yang punya daya tarik yang kuat. Orang akan tertarik dan jatuh hati serta sayang padanya. Walaupun tidak ada padanya keistimewaan-keistimewaan lain yang menarik kasih sayang aradhi atau kasih tabi’i, namun orang tetap sayang kerana faktor akhlak ini. Sebab fitrah manusia sayang pada orang yang berakhlak baik.

Manusia walau apa bangsa dan agama, suka pada akhlak baik. Orang kecil atau besar, kaya atau miskin, lelaki atau perempuan, orang jahat atau baik, semuanya akan jatuh hati kepada orang yang berakhlak baik. Ertinya akhlak baik ini adalah satu sumber kasih sayang yang semua orang, semua bangsa dan agama menerimanya. Ia boleh menjalin kasih sayang antara kawan, manusia berlainan agama dan segala peringkat manusia.

Kasih sayang yang wujud kerana faktor akhlak adalah kasih murni, yang bersih dari sebarang kepentingan. Ia juga tidak mudah luntur dan tidak akan luntur, kecuali kalau orang yang berakhlak itu tidak berakhlak lagi. Namun akhlak itu tidak mungkin hilang dari manusia sebab ia adalah watak atau perangai yang sudah sebati dengan diri.

Akhlak baik kalau ada pada orang-orang yang sudah berkasih sayang kerana faktor keturunan atau kerana faktor kecantikan dan kebendaan, jasa dan lain-lain, akan membantu menambah dan mengekalkan kasih sayang tersebut. Sebaliknya tanpa akhlak baik, kasih sayang yang dicetuskan oleh faktor-faktor tadi akan cacat dan mungkin lenyap.

Begitulah peranan akhlak baik dalam menentukan hubungan kasih sayang antara manusia sejagat. Ia adalah faktor asas dan utama dalam mencetuskan kasih sayang antara sesama manusia. Sebab kecantikan akhlak diakui oleh semua hati manusia. Ia adalah kecantikan maknawiyah yang mempesona hati setiap orang; sebagaimana kecantikan lahiriah mempesona setiap mata. Kasih sayang kerana akhlak ini tidak akan luntur dan orang akan kenang sampai mati. Beruntunglah orang-orang yang berakhlak baik, kerana mereka mendapat kasih murni yang abadi dari seluruh manusia.

Seorang pemimpin yang berjasa lagi berakhlak baik, tidak sombong, tidak bakhil, tidak mementingkan diri dari rakyat dan tidak buat maksiat dan mungkar, tentu akan disayangi oleh

rakyat. Rakyat pun akan meniru kebaikannya hingga jadilah negara yang baik. Negara jiran dan negara-negara lain pun akan tertarik dengan keindahan di dalamnya, lalu mereka pun akan terdorong untuk berbaik-baik dengan negara tersebut. Orang-orang bukan Islam di dalam dan di luar negara pun jatuh hati dengan keamanan dan keadilan yang dapat dilihat dan dirasai, hingga mereka pun hidup berbaik-baik.

Demikianlah kesan-kesan baik kepada negara dan masyarakat bilamana akhlak baik itu dipraktikkan oleh pemerintah atau pemimpin, juga oleh rakyat jelata. Semua pihak terhibur dan saling hormat-menghormati dan berkasih sayang.

Tanpa akhlak baik, rakyat dan pemimpin saling bersenget dan bersakit hati. Inilah apa yang sedang berlaku sekarang dalam negara dan masyarakat dunia. Tidak ada negara yang memperjuangkan dan mempraktikkan akhlak baik. Maka suasana di dalamnya tegang, tiada hiburan dan tiada kasih sayang. Sebab akhlak itu adalah hiburan yang sejati. Lalu untuk menghiburkan hati rakyat dan pemimpin, masing-masing mencari dengan cara yang tidak bersih lagi. Yang perkara-perkara itu bukan menghiburkan tetapi sekadar melalaikan dan membuat manusia lupa sebentar pada masalah. Sebenarnya arak, zina, disko, pergaulan bebas, perabot mewah dan lain-lain itu bukan menenangkan jiwa, bukan menghiburkan hati tetapi membuat manusia ‘ghalit’ dari masalahnya. Bila selesai ‘berhibur’, jiwa kembali dibebani masalah yang ditanggung.

Hal ini tidak berlaku kalau manusia berhibur dengan hiburan sejati yakni dengan iman dan akhlak baik. Selain menenangkan jiwa, hiburan sejati membawa berbagai-bagai kesan positif kepada masyarakat dan negara. Sedangkan hiburan palsu melalui maksiat, bukan saja tidak menyelesaikan masalah tetapi mendatangkan kesan-kesan negatif yang berbagai-bagai dalam masyarakat.

Arak memabukkan lalu si mabuk akan bercakap merapu dan menyakitkan hati orang lain hingga menghilangkan kasih sayang. Mungkin juga akan berlaku accident bila orang mabuk bawa kereta dan sebagainya. Berzina boleh melahirkan anak haram yang hidupnya terbiar dan menjadi masalah masyarakat. Pelacur-pelacur bila tua, hidupnya sungguh terhina dan menderita oleh kutukan, siplis dan AIDS. Sosial liar dan lucah yang dijadikan cara berhibur oleh masyarakat kini, sebenarnya banyak menimbulkan pergaduhan bahkan pembunuhan.

Dalam dunia hiburan yang dipuja-puja hari ini, sebenarnya para penghibur itu sendiri tidak terhibur. Macam-macam masalah hidup yang mereka hadapi dan tidak boleh diselesaikan. Hidup mereka kusut hingga banyak kes-kes pergaduhan, perceraian dan bunuh diri. Mereka tidak selamat dan tidak menyelamatkan. Banyaknya kedai arak, disko, rumah pelacuran, kelab malam, rumah judi dan sebagainya, bukan menyelamatkan tetapi membawa berbagai-bagai penyakit sosial dalam masyarakat. Bukti yang jelas ada di Amerika dan Eropah sana, yang merupakan pusat bagi segala maksiat.

Masyarakat manusia yang tidak dididik dengan akhlak baik, tetapi didedahkan pada segala keinginan nafsu, telah hilang kemanusiaannya sama sekali. Kelihatan watak masyarakatnya mirip kepada masyarakat haiwan atau binatang di hutan. Bunuh-membunuh adalah lumrah, dibuat atas nama kebebasan dan kemajuan teknologi canggih.

Tiada hiburan di dalam hidup manusia maju dan moden ini. Kerana yang maju dan moden itu bukan manusia dan kemanusiaannya tetapi cuma benda-benda yang tidak bernyawa. Sedangkan hiburan sebenar ialah ketenangan dan kasih sayang di dalam hati, yang berpunca dari perhubungan berlandaskan akhlak baik. Akhlak baik membuatkan manusia saling hibur-menghiburkan. Walaupun tanpa teknologi canggih, mereka akan tenang oleh rasa kasih sayang.

Tetapi mana ada kasih sayang di tengah masyarakat kini? Mungkin slogannya ada tetapi tidak dalam realitinya. Masyarakat yang hidup nafsi-nafsi dan bersifat materialistik ini tidak mungkin dapat berkasih sayang dan berakhlak baik. Tidak ada istilah kasih sayang dan akhlak baik dalam diari hidup mereka, malah istilah-istilah itu dianggap ‘asing’. Amerika dan Eropah perlu tahu bahawa keistimewaan mereka hanya pada teknologi canggih tetapi tidak pada pembangunan manusianya. Mana lebih utama, manusia atau teknologi? Manusia kalau baik, baiklah dunia ini. Jadi ertinya, urusan membaiki manusia itu lebih utama.

Kebaikan manusia ialah pada akhlaknya. Alangkah tenang dan indahnya masyarakat Malaysia dan dunia ini. Kasih sayang terasa di mana-mana. Penzaliman, penipuan, salah guna kuasa, hasad dengki, dendam dan lain-lain kejahatan manusia akan pupus dari kalangan manusia.

Bilamana semua golongan manusia atau majoriti dari manusia ini adalah manusia yang berakhlak, manusia akan saling tertarik dan kasih pada sesamanya. Mereka akan berbaik-baik dan tidak bersengketa lagi. Dunia akan aman dan selamat.

Bilamana orang Islam amankan dunia. Pendidikan akhlak pada manusia sebagai faktor pengikat atau penjalin hubungan kasih sayang antara manusia sejagat, perlu diperkenalkan pada dunia. Akhlak baik ini disukai oleh manusia sedunia. Tetapi mengapa perkara kesukaan bersama ini tidak diusaha dapatkan?

Manusia hanya akan jadi manusia, berbeza dari binatang, bila ia memiliki akhlak baik ini. Iaitu sifat yang terbentuk oleh hati yang baik. Hati yang baik terbentuk oleh makanan yang baik-baik. Nabi Muhammad Salallahu Allahi Wa Sallam ada bersabda:

“Ketahuilah di dalam diri (anak Adam) ada seketul daging. Bila baik daging itu, baiklah manusia. Bila jahat daging itu, jahatlah manusia. Itulah hati. ”

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Nur Suhada Binti Ramli

Selasa, 28 September 2010

Peranan Anak Terhadap Ibu Bapa.

Kedudukan ibu bapa begitu tinggi menurut pandangan islam. Dalam firman Allah SWT :
Dan tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu mengherdik (menengking) keduanya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka bedua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : ‘ya tuhanku kasihanilah mereka berdua , sebagaimana mereka telah mengasuh aku sewaktu kecil’’ tuahnmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
(surah Al-Isra’ : 23-25)
Dalam ayat itu Allah SWT menyuruh hamba-NYA supaya mengesakannya dan mengabdi kepadanya. Di samping itu Allah SWT mengiringi perintah itu dengan perintah berbakti kepada ibu bapa. Ini membuktikan tingginya kedudukan ibu bapa dalam pandangan syarak.
Kita disuruh bersyukur kepada Allah kerana banyaknya jasa ibu bapa kepada kita. Kerana mulianya ibu bapa serta besarnya jasa yang sudah mereka berikan kepada kita, maka berbuat baik kepada mereka pun sangat besar pahalanya disisi agama islam.
Dalam kitab sahih bukhari ada disebutkan:-
Dari Abdullah, beliau berkata : saya telah bertanya kepada nabi SAW. tentang amalan apa yang paling disukai Allah SWT. Beliau menjawab: ‘solat pada waktunya’. Saya Tanya lagi : ‘kemudian apa lagi?’ beliau menjawab : ‘jihad fi sabililah. ’.
Menurut hadis ini berbakti kepada ibu bapa merupakan ibadat yang paling afdal setelah solat. Maksudnya berbuat baik kepada ibu bapa seimbang pahalanya dengan mengerjakan solat. Padahal solat itu sendiri merupakan tiang agama. Ini menunjukkan berbuat baik kepada ibu bapa dan menghormatinya merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan sebagai seorang muslim.

TANGGUNGJAWAB ANAK KEPADA IBU BAPA.
Antara tanggugjawab anak kepada ibu bapa:-
1)Bercakap dengan ibu bapa secara sopan
Ketika bercakap dengan ibu bapa, seorang anak tidak boleh meninggikan suara. Setiap tutur kata yang di ucapkan perlu dilakukan secara sopan dan hormat. Malah seorang anak juga tidak boleh menggunakan perkataan ‘AH’ kepada ibu bapa kerana dianggap menderhaka kepada ibu bapa. Mengherdik maksudnya mengeluarkan kata-kata kuat atau bercakap kasar.

Allah SWT berfirman:

Dan janganlah engkau mengherdik mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. ( Surah al-isra’ : 23)

2)Mentaati perintah ibu bapa.

Islam mewajibkan kita untuk mentaati perintah ibu bapa selagi segala perintah itu tidak bertentangan syarak. Walaupun ibu bapa itu berlainan agama tetapi anak memeluk agama islam tetapi diwajibkan anak itu untuk mentaati ibu bapa.

3)Mendoakan kedua ibu bapa.

Ibu bapa merupakan orang yang perlu dihormati. Islam menyuruh kita untuk sentiakan mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa supaya mendappat pengampunan dan rahmat dari-NYA. doa yang dibuat oleh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim :-

Ya tuhan ibu bapa kami dan semua kaum Mukminin kami, ampuni dosa kami dan kedua pada hari perhintungan hisab/ hari kiamat.

4)Mengunjungi kawan – kawan ibu bapa.
Di antara cara berbakti kepada ibu bapa termasuklah menghubungkan silaturrahim dengan kawan-kawan mereka. Tidak kira samada ibu bapa itu masih hidup mahupum sudah dunia. Seorang anak juga wajib untuk menunaikan atau menyempurnakan janji dan segala hutang yang dibuat oleh ibu bapa semasa mereka masih hidup. Janji yang ditunaikan mestilah tidak melanggar hukum syarak.
Contohnya : seorang ayah mewasiatkan untuk menyumbangkan sebahagian hartanya kepada fakir miskin, maka wasiat itu wajib di tunaikan.

5)Merendah diri kepada ibu bapa
Merendah diri disini bermaksud menjadikan dan menganggap ibu bapa lebih hebat dan lebih mulia. Ini dilakukan melalui tutur kata, cara pandang, gaya dan tingkah laku. Walaupun setelah kita telah Berjaya dan lebih mengetahui dari ibu bapa kita dalam segala bidang namun dilarang sama sekali untuk membanggakan diri. Sebagai seorang anak perlu tunduk dan hormat seperti seorang rakyat dengan pemimpin.


MANA YANG LEBIH BAIK??
-Antara berjihad dan bersama ibu bapa atau mengurus ibu bapa, mana yang lebih baik. Dalam hal ini mengurus ibu bapa merupakan keutamaan. Seorang anak tidak boleh pergi berjihad tanpa mendapat keizinan dari ibu bapanya. Ini dapat dilihat dari riwayat Rasullullah SWT. apabila datang seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah SWT. baginda kemudian bertanya kepada lelaki tersebut samada orang tuanya masih hidup’. Dia menjawab : ‘ayah dan ibuku masih hidup. Tadi saya tinggalkan mereka dalam keadaan menangis’. mendengar yang demikian Rasulullah SWT pun berkata ‘ kalau begitu pulanglah ke rumah orang tua mu. Jadikanlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis.

KESAN DARIPADA BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA

Berbuat baik kepada ibu bapa memberi kesan yang besar dalam agam dan dunia, dan pengaruhnya dapat dapat segera dilihat di dunia mahupun kelak di akhirat antaranya adalah:

1seseorang akan mendapatkan kemulian daripada Allah keerana menjalankan perintahNya iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Hal ini juga telah menunjukkan sifat taat kepada Allah.

2Berbuat baik adalah sifat yang disebut untuk menunjukkan kemulian seseorang sepertimana yang disebutkan kepada sifat nabi Yahya dan Isa as dan nabi – nabi yang lainya yang telah berbuat baik kepada ibu bapa


3Seseorang yang berbuat baik kepada ibu bapa juga, akan merasa kelapangan hati kerana telah menunaikan kewajipan sebagai seorang anak dan juga menunjukkan perlakuan yang baik.

4Selain itu, tindakan berbuat baik juga, menyebabkan seorang anak itu dapat merasakan kenikmatan bermesra dengan keluarga. Mereka juga akan lebih menghargai antara satu sama lain dalam sebuah keluarga.


5Tambahan lagi, sejarah perjalanan hidup yang baik akan disebut- sebut oleh orang ramai setelah meninggal dunia. Perbuatan ini juga akan menjadi satu contoh yang baik kepada orang ramai dan secara tidak langsung menerima penghargaan daripada mereka. Seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis sahih bahawasanya Uwaisan al- Qaraniy dikunjungi oleh orang ramai dan mereka meminta doa dan mohon keampunan kepada Allah, sebagai satu ikutan kepada wasiat Rasulullah SAW kerana dia telah berbuat baik kepada ibu bapanya. Sepertimana riwayat daripada Aisar bin jabir daripada Umar bin al-khatab ra, berkata ketika melihat Uwaisan :
‘aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda “akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama sejumlah orang-orang ahli Yaman, dari Murad dan dari Qaran. Dia dahulu mempunyai penyakit kusta dan dia telah sembuh daripadanya kecuali satu tempat sebesar satu dirham. Apabila engkau dapat memohon ampunan daripadanya maka lakukanlah hal tersebut”. Maka aku pun memohon ampunan kepadanya dan dia pun memohonkan untukku, kemudian Umar berkata “ dari manakah engkau berasal?’ dia berkata : ‘ aku berasal daripada kufah’, berkata Umar: dapatkah aku menulis padamu satu surat kepada pemerintahnya?’ dia berkata: ‘ aku akan berada ditengah- tengah orang yang mencintaiku H. R muslim.

6berbuat baik kepada ibu bapa akan mendapatkan ganjaran yang berlipat kali ganda, dalam hadis disebutkan : berbuat baiklah engkau kepada bapamu, maka kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu, dan berlaku jujurlah kelak isteri-isterimu akan berlaku jujur padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabrani dengan sanad hasan dari ibnu Umar, dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Aisyah dan lain – lainya.

7Berbuat baik kepada iu bapa dapat menghapuskan dosa. Dalam hadis disebutkan bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW : ‘nabi aku telah berbuat dosa besar maka adakah aku dapat bertaubat daripada nya?’ Rasulullah SAW menjawab. ‘ adakah engkau mempunyai ibu ?’ lelaki itu menjawab: ‘tidak’. Rasulullah SAW berkata ‘adakah ibumu mempunyai saudara perempuan?’ lelaki itu menjawab :’ ya’. Rasulullah SAW berkata ‘ maka berbuat baiklah kepadanya ‘


8Berbuat baik adalah kunci masuk ke dalam syurga. Dalam hadis ini disebutkan bahawa seorang berkata : ‘wahai rasulullah apakah hak ibu bapa daripada anak- anaknya. ?’ Rasulullah SAW berkata : ‘kedua-duanya adalah kunci syurga dan nerakamu”.

9Berbuat baik kepada ibu bapa dapat mengangkat darjat seseorang disisi Allah. Seperti mana yang disebutkan dalah hadis : ‘ aku masuk ke syurga dan aku dengar suara seseorang di dalamnya’. aku bertanya: ‘suara siapakah itu?’ mereka berkata. “ suara harithah bin al- nu’man’. rasulullah kemudian berkata: ‘ demikianlah balasan orang yang berbuat baik, dan perkataan ini di ulangi dua kali.

10Selain daripada itu, dengan berbuat baik kepada ibu bapa dapat menyelamatkan diri daripada bahaya melalui doa daripada ibu bapa. Ini kerana doa daripada ibu bapa tidak akan ditolak oleh Allah.

DERHAKA KEPADA IBU BAPA
Derhaka kepada ibu bapa merupakan perkara yang amat dilarang oleh islam. Ini dibuktikan melalui firman Allah swt iaitu:
“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

(Surah Al-Isra:23)
Orang yang derhaka tidak akan merasa tenang di dalam hidupnya. Malah orang di sekeliling juga tidak akan menghormati mereka. Mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapa mereka, akan mendapat balasan yang setimpal di dunia. Sabda Rasulullah SAW : ‘berbuat baiklah kepada orang tuamu agar anak-anakmu berbuat baik kepadamu’.
Mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapa juga tidak akan berjaya dalam hidupnya. Mereka ini tidak mempunyai sifat keperimanusiaan dan tidak mengambil berat akan masalah orang lain. Mereka ini tidak mempunyai tempat di tengah-tengah masyarakat.
Mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapa juga akan disegerakan azab mereka sebelum di akhirat. Seperti mana yang ditunjukkan dalam sabda Nabi SAW, ‘setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah swt hingga hari kiamat kecuali derhaka kepada ibu bapa maka Allah menyegerakannya semasa hidup sebelum dia meninggal’. Hadis riwayat al – hakim dan disahkan oleh abu bakar.
Perbuatan menderhaka kepada kedua ibu bapa juga akan mudah mendapat kecelakaan dari doa ibu bapa. Doa ibu bapa amat mustajab seperti mana yang terdapat dalam hadis juraiz jikalau ibu bapa mendoakan bala musibah menimpanya, maka benar akan berlaku kepadanya.

SEBAB – SEBAB DERHAKA
Antara sebab- sebab nya ialah :
Sikap tamak pada harta benda mendorong seseorang untuk menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Contohnya Al-muntasir yang merebut Negara turki dari bapanya dengan cara membunuhnya dan menggantikan kedudukannya. Anak yang derhaka ini tidak lama memerintah Turki kerana rakyat Turki berhasil memenggal kepalanya.
Kelalaian ibu bapa dalam mendidik anak secara material mahupun adab sopan santun merupakan faktor kepada berlakunya perbuatan derhaka kepada ibu bapa. sepertimana seorang lelaki datang kepada Umar mengeluhkan anaknya yang derhaka kepadanya. Kemudian Umar memberi nasihat kepadanya kerana dia telah membiarkan anaknya tanpa pendidikan dan menamakan anaknya dengan nama yang buruk.
Selain daripada itu, sikap melebih-lebihkan satu anak daripada anak yang lain atau membezakan setiap anak-anak menyumbang kepada berlakunya perbuatan derhaka kepada ibu bapa.

CARA BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA.
Taat kepada ibu bapa
Taat kepada ibu bapa berlaku dengan melaksanakan keinginan mereka berdua, menjauhi apa-apa yang menyakiti hati mereka, bersegera dalam menjawab dan menyenangkan hati mereka. Walaubagaimanapun ketaatan kepada ibu bapa tidak boleh meelanggar syariah Allah. Apabila mereka memerintahkan untuk melakukan perkara seperti syirik, mencuri, atau meninggalkan sembahyang, maka tidak wajib seseorang anak itu mentaatinya malah perlu dihindari. Sekiranya ibu bapa meminta anak menceraikan isterinya, harus dilihat dari sebab mengapa perlu dilakukan. Apabila kedua ibu bapa memerintahkan untuk menceraikan isterinya kerana buruknya akhlak isteri atau tidak dapat menjalankan tanggugjawab sebagai isteri maka wajib untuk mentaati perintah kedua ibu bapanya. Namun sekiranya perintah untuk menceraikan isteri itu berdasarkan perkara peribadi yang tidak dapat diterima oleh akal yang sihat dan agama maka tidak wajib perintah itu untuk ditaati.

Memberikan nafkah kepada ibu bapa.
Memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa adalah salah satu cara berbuat baik kepada ibu bapa. Memberi nafkah yang dapat mengcukupi keperluan ibu bapa dan ia sesuai dengan kemampuan keduanya seperti memberikan makanan, pakaian, perkhidmatan dan sebagainya.
Tidak melebihkan isteri dari ibu bapa.
Hendaklah anak mengambil berat pada ibunya dan lebih mengutamakannya apabila terjadi pertikaian antara ibu dan isteri. Ini kerana anak merupakan sebahagian daripada ibunya bselamanya akan kekal di dalam hatinya samada dalam suka mahupun duka, dalam keadaan sakit mahupun sihat. Bahkan seorang ibu itu sanggup bersusah payah demi kebahagiaan anaknya, mekipun anaknya melakukan perkara yang menyakitkan hatinya.
BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA SETELAH MEREKA MENINGGAL DUNIA.
Sesungguhnya berbuat baik kepada ibu bapa tidak hanya terhad semasa mereka masih hidup, tetapi juga dilakukan setelah mereka meninggal dunia. Sekiranya ibu bapanya semasa hidup masih mempunyai hutang maka wajib bagi warisnya mengantikannya. Dalam sebuah hadis ‘ sesiapa yang meninggal dan atasnya kkewajipan puasa, maka walinya wajib menggantikanya’.
Selain itu, mendoakan ibu bapa juga setelah mereka meninggal dunia merupakan amalan baik kepada ibu bapa. Tiga perkara yang di bawa oleh si mati setelah dia meninggal dunia seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW ‘apabila telah meninggal anak adam, telah terputus segala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. ’ Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahawa doa dari seorang anak yang soleh untuk kedua ibu bapa juga dapat disalirkan kepada kedua ibu bapa walaupun mereka telah meninggal dunia

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Norfazillah Bt Md Zain

Peranan Anak Terhadap Ibu Bapa.

Kedudukan ibu bapa begitu tinggi menurut pandangan islam. Dalam firman Allah SWT :
Dan tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu mengherdik (menengking) keduanya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka bedua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : ‘ya tuhanku kasihanilah mereka berdua , sebagaimana mereka telah mengasuh aku sewaktu kecil’’ tuahnmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
(surah Al-Isra’ : 23-25)
Dalam ayat itu Allah SWT menyuruh hamba-NYA supaya mengesakannya dan mengabdi kepadanya. Di samping itu Allah SWT mengiringi perintah itu dengan perintah berbakti kepada ibu bapa. Ini membuktikan tingginya kedudukan ibu bapa dalam pandangan syarak.
Kita disuruh bersyukur kepada Allah kerana banyaknya jasa ibu bapa kepada kita. Kerana mulianya ibu bapa serta besarnya jasa yang sudah mereka berikan kepada kita, maka berbuat baik kepada mereka pun sangat besar pahalanya disisi agama islam.
Dalam kitab sahih bukhari ada disebutkan:-
Dari Abdullah, beliau berkata : saya telah bertanya kepada nabi SAW. tentang amalan apa yang paling disukai Allah SWT. Beliau menjawab: ‘solat pada waktunya’. Saya Tanya lagi : ‘kemudian apa lagi?’ beliau menjawab : ‘jihad fi sabililah. ’.
Menurut hadis ini berbakti kepada ibu bapa merupakan ibadat yang paling afdal setelah solat. Maksudnya berbuat baik kepada ibu bapa seimbang pahalanya dengan mengerjakan solat. Padahal solat itu sendiri merupakan tiang agama. Ini menunjukkan berbuat baik kepada ibu bapa dan menghormatinya merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan sebagai seorang muslim.

TANGGUNGJAWAB ANAK KEPADA IBU BAPA.
Antara tanggugjawab anak kepada ibu bapa:-
1)Bercakap dengan ibu bapa secara sopan
Ketika bercakap dengan ibu bapa, seorang anak tidak boleh meninggikan suara. Setiap tutur kata yang di ucapkan perlu dilakukan secara sopan dan hormat. Malah seorang anak juga tidak boleh menggunakan perkataan ‘AH’ kepada ibu bapa kerana dianggap menderhaka kepada ibu bapa. Mengherdik maksudnya mengeluarkan kata-kata kuat atau bercakap kasar.

Allah SWT berfirman:

Dan janganlah engkau mengherdik mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. ( Surah al-isra’ : 23)

2)Mentaati perintah ibu bapa.

Islam mewajibkan kita untuk mentaati perintah ibu bapa selagi segala perintah itu tidak bertentangan syarak. Walaupun ibu bapa itu berlainan agama tetapi anak memeluk agama islam tetapi diwajibkan anak itu untuk mentaati ibu bapa.

3)Mendoakan kedua ibu bapa.

Ibu bapa merupakan orang yang perlu dihormati. Islam menyuruh kita untuk sentiakan mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa supaya mendappat pengampunan dan rahmat dari-NYA. doa yang dibuat oleh Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim :-

Ya tuhan ibu bapa kami dan semua kaum Mukminin kami, ampuni dosa kami dan kedua pada hari perhintungan hisab/ hari kiamat.

4)Mengunjungi kawan – kawan ibu bapa.
Di antara cara berbakti kepada ibu bapa termasuklah menghubungkan silaturrahim dengan kawan-kawan mereka. Tidak kira samada ibu bapa itu masih hidup mahupum sudah dunia. Seorang anak juga wajib untuk menunaikan atau menyempurnakan janji dan segala hutang yang dibuat oleh ibu bapa semasa mereka masih hidup. Janji yang ditunaikan mestilah tidak melanggar hukum syarak.
Contohnya : seorang ayah mewasiatkan untuk menyumbangkan sebahagian hartanya kepada fakir miskin, maka wasiat itu wajib di tunaikan.

5)Merendah diri kepada ibu bapa
Merendah diri disini bermaksud menjadikan dan menganggap ibu bapa lebih hebat dan lebih mulia. Ini dilakukan melalui tutur kata, cara pandang, gaya dan tingkah laku. Walaupun setelah kita telah Berjaya dan lebih mengetahui dari ibu bapa kita dalam segala bidang namun dilarang sama sekali untuk membanggakan diri. Sebagai seorang anak perlu tunduk dan hormat seperti seorang rakyat dengan pemimpin.


MANA YANG LEBIH BAIK??
-Antara berjihad dan bersama ibu bapa atau mengurus ibu bapa, mana yang lebih baik. Dalam hal ini mengurus ibu bapa merupakan keutamaan. Seorang anak tidak boleh pergi berjihad tanpa mendapat keizinan dari ibu bapanya. Ini dapat dilihat dari riwayat Rasullullah SWT. apabila datang seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah SWT. baginda kemudian bertanya kepada lelaki tersebut samada orang tuanya masih hidup’. Dia menjawab : ‘ayah dan ibuku masih hidup. Tadi saya tinggalkan mereka dalam keadaan menangis’. mendengar yang demikian Rasulullah SWT pun berkata ‘ kalau begitu pulanglah ke rumah orang tua mu. Jadikanlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis.

KESAN DARIPADA BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA

Berbuat baik kepada ibu bapa memberi kesan yang besar dalam agam dan dunia, dan pengaruhnya dapat dapat segera dilihat di dunia mahupun kelak di akhirat antaranya adalah:

1seseorang akan mendapatkan kemulian daripada Allah keerana menjalankan perintahNya iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Hal ini juga telah menunjukkan sifat taat kepada Allah.

2Berbuat baik adalah sifat yang disebut untuk menunjukkan kemulian seseorang sepertimana yang disebutkan kepada sifat nabi Yahya dan Isa as dan nabi – nabi yang lainya yang telah berbuat baik kepada ibu bapa


3Seseorang yang berbuat baik kepada ibu bapa juga, akan merasa kelapangan hati kerana telah menunaikan kewajipan sebagai seorang anak dan juga menunjukkan perlakuan yang baik.

4Selain itu, tindakan berbuat baik juga, menyebabkan seorang anak itu dapat merasakan kenikmatan bermesra dengan keluarga. Mereka juga akan lebih menghargai antara satu sama lain dalam sebuah keluarga.


5Tambahan lagi, sejarah perjalanan hidup yang baik akan disebut- sebut oleh orang ramai setelah meninggal dunia. Perbuatan ini juga akan menjadi satu contoh yang baik kepada orang ramai dan secara tidak langsung menerima penghargaan daripada mereka. Seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis sahih bahawasanya Uwaisan al- Qaraniy dikunjungi oleh orang ramai dan mereka meminta doa dan mohon keampunan kepada Allah, sebagai satu ikutan kepada wasiat Rasulullah SAW kerana dia telah berbuat baik kepada ibu bapanya. Sepertimana riwayat daripada Aisar bin jabir daripada Umar bin al-khatab ra, berkata ketika melihat Uwaisan :
‘aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda “akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama sejumlah orang-orang ahli Yaman, dari Murad dan dari Qaran. Dia dahulu mempunyai penyakit kusta dan dia telah sembuh daripadanya kecuali satu tempat sebesar satu dirham. Apabila engkau dapat memohon ampunan daripadanya maka lakukanlah hal tersebut”. Maka aku pun memohon ampunan kepadanya dan dia pun memohonkan untukku, kemudian Umar berkata “ dari manakah engkau berasal?’ dia berkata : ‘ aku berasal daripada kufah’, berkata Umar: dapatkah aku menulis padamu satu surat kepada pemerintahnya?’ dia berkata: ‘ aku akan berada ditengah- tengah orang yang mencintaiku H. R muslim.

6berbuat baik kepada ibu bapa akan mendapatkan ganjaran yang berlipat kali ganda, dalam hadis disebutkan : berbuat baiklah engkau kepada bapamu, maka kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu, dan berlaku jujurlah kelak isteri-isterimu akan berlaku jujur padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Thabrani dengan sanad hasan dari ibnu Umar, dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Aisyah dan lain – lainya.

7Berbuat baik kepada iu bapa dapat menghapuskan dosa. Dalam hadis disebutkan bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW : ‘nabi aku telah berbuat dosa besar maka adakah aku dapat bertaubat daripada nya?’ Rasulullah SAW menjawab. ‘ adakah engkau mempunyai ibu ?’ lelaki itu menjawab: ‘tidak’. Rasulullah SAW berkata ‘adakah ibumu mempunyai saudara perempuan?’ lelaki itu menjawab :’ ya’. Rasulullah SAW berkata ‘ maka berbuat baiklah kepadanya ‘


8Berbuat baik adalah kunci masuk ke dalam syurga. Dalam hadis ini disebutkan bahawa seorang berkata : ‘wahai rasulullah apakah hak ibu bapa daripada anak- anaknya. ?’ Rasulullah SAW berkata : ‘kedua-duanya adalah kunci syurga dan nerakamu”.

9Berbuat baik kepada ibu bapa dapat mengangkat darjat seseorang disisi Allah. Seperti mana yang disebutkan dalah hadis : ‘ aku masuk ke syurga dan aku dengar suara seseorang di dalamnya’. aku bertanya: ‘suara siapakah itu?’ mereka berkata. “ suara harithah bin al- nu’man’. rasulullah kemudian berkata: ‘ demikianlah balasan orang yang berbuat baik, dan perkataan ini di ulangi dua kali.

10Selain daripada itu, dengan berbuat baik kepada ibu bapa dapat menyelamatkan diri daripada bahaya melalui doa daripada ibu bapa. Ini kerana doa daripada ibu bapa tidak akan ditolak oleh Allah.

DERHAKA KEPADA IBU BAPA
Derhaka kepada ibu bapa merupakan perkara yang amat dilarang oleh islam. Ini dibuktikan melalui firman Allah swt iaitu:
“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

(Surah Al-Isra:23)
Orang yang derhaka tidak akan merasa tenang di dalam hidupnya. Malah orang di sekeliling juga tidak akan menghormati mereka. Mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapa mereka, akan mendapat balasan yang setimpal di dunia. Sabda Rasulullah SAW : ‘berbuat baiklah kepada orang tuamu agar anak-anakmu berbuat baik kepadamu’.
Mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapa juga tidak akan berjaya dalam hidupnya. Mereka ini tidak mempunyai sifat keperimanusiaan dan tidak mengambil berat akan masalah orang lain. Mereka ini tidak mempunyai tempat di tengah-tengah masyarakat.
Mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapa juga akan disegerakan azab mereka sebelum di akhirat. Seperti mana yang ditunjukkan dalam sabda Nabi SAW, ‘setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah swt hingga hari kiamat kecuali derhaka kepada ibu bapa maka Allah menyegerakannya semasa hidup sebelum dia meninggal’. Hadis riwayat al – hakim dan disahkan oleh abu bakar.
Perbuatan menderhaka kepada kedua ibu bapa juga akan mudah mendapat kecelakaan dari doa ibu bapa. Doa ibu bapa amat mustajab seperti mana yang terdapat dalam hadis juraiz jikalau ibu bapa mendoakan bala musibah menimpanya, maka benar akan berlaku kepadanya.

SEBAB – SEBAB DERHAKA
Antara sebab- sebab nya ialah :
Sikap tamak pada harta benda mendorong seseorang untuk menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Contohnya Al-muntasir yang merebut Negara turki dari bapanya dengan cara membunuhnya dan menggantikan kedudukannya. Anak yang derhaka ini tidak lama memerintah Turki kerana rakyat Turki berhasil memenggal kepalanya.
Kelalaian ibu bapa dalam mendidik anak secara material mahupun adab sopan santun merupakan faktor kepada berlakunya perbuatan derhaka kepada ibu bapa. sepertimana seorang lelaki datang kepada Umar mengeluhkan anaknya yang derhaka kepadanya. Kemudian Umar memberi nasihat kepadanya kerana dia telah membiarkan anaknya tanpa pendidikan dan menamakan anaknya dengan nama yang buruk.
Selain daripada itu, sikap melebih-lebihkan satu anak daripada anak yang lain atau membezakan setiap anak-anak menyumbang kepada berlakunya perbuatan derhaka kepada ibu bapa.

CARA BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA.
Taat kepada ibu bapa
Taat kepada ibu bapa berlaku dengan melaksanakan keinginan mereka berdua, menjauhi apa-apa yang menyakiti hati mereka, bersegera dalam menjawab dan menyenangkan hati mereka. Walaubagaimanapun ketaatan kepada ibu bapa tidak boleh meelanggar syariah Allah. Apabila mereka memerintahkan untuk melakukan perkara seperti syirik, mencuri, atau meninggalkan sembahyang, maka tidak wajib seseorang anak itu mentaatinya malah perlu dihindari. Sekiranya ibu bapa meminta anak menceraikan isterinya, harus dilihat dari sebab mengapa perlu dilakukan. Apabila kedua ibu bapa memerintahkan untuk menceraikan isterinya kerana buruknya akhlak isteri atau tidak dapat menjalankan tanggugjawab sebagai isteri maka wajib untuk mentaati perintah kedua ibu bapanya. Namun sekiranya perintah untuk menceraikan isteri itu berdasarkan perkara peribadi yang tidak dapat diterima oleh akal yang sihat dan agama maka tidak wajib perintah itu untuk ditaati.

Memberikan nafkah kepada ibu bapa.
Memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa adalah salah satu cara berbuat baik kepada ibu bapa. Memberi nafkah yang dapat mengcukupi keperluan ibu bapa dan ia sesuai dengan kemampuan keduanya seperti memberikan makanan, pakaian, perkhidmatan dan sebagainya.
Tidak melebihkan isteri dari ibu bapa.
Hendaklah anak mengambil berat pada ibunya dan lebih mengutamakannya apabila terjadi pertikaian antara ibu dan isteri. Ini kerana anak merupakan sebahagian daripada ibunya bselamanya akan kekal di dalam hatinya samada dalam suka mahupun duka, dalam keadaan sakit mahupun sihat. Bahkan seorang ibu itu sanggup bersusah payah demi kebahagiaan anaknya, mekipun anaknya melakukan perkara yang menyakitkan hatinya.
BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA SETELAH MEREKA MENINGGAL DUNIA.
Sesungguhnya berbuat baik kepada ibu bapa tidak hanya terhad semasa mereka masih hidup, tetapi juga dilakukan setelah mereka meninggal dunia. Sekiranya ibu bapanya semasa hidup masih mempunyai hutang maka wajib bagi warisnya mengantikannya. Dalam sebuah hadis ‘ sesiapa yang meninggal dan atasnya kkewajipan puasa, maka walinya wajib menggantikanya’.
Selain itu, mendoakan ibu bapa juga setelah mereka meninggal dunia merupakan amalan baik kepada ibu bapa. Tiga perkara yang di bawa oleh si mati setelah dia meninggal dunia seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW ‘apabila telah meninggal anak adam, telah terputus segala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. ’ Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahawa doa dari seorang anak yang soleh untuk kedua ibu bapa juga dapat disalirkan kepada kedua ibu bapa walaupun mereka telah meninggal dunia

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Norfazillah Bt Md Zain

Pengertian Halal Dan Haram

Halal ialah suatu benda @ perbuatan yang tidak terlepas daripada 5 perkara iaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Kita disuruh oleh Allah supaya memakan barangan yang halal menjauhi barangan yang haram. Hal ini kerana makanan yang halal dapat menambah cahaya iman serta boleh memakbulkan doa kita. Manakala makanan yang haram boleh menggelapkan hati serta menjadi dinding penghalang kepada doa kita.

Haram adalah perkataan lawan kepada halal. Ia di istilahkan sebagai ketentuan hokum iaitu sesuatu yang dilarang oleh syarak. Berdosa jika mengerjakannya dan dapat pahala jika meninggalkannya. Kita disutruh oleh Allh supaya menjauhi segala benda @ barangan sama ada dari segi zatnya @ hasilnya kerana perkara tersebut menjadi penghalang kepada doa kita sekaligus boleh menggelapkan hati kita daripada melakukan perkara yang baik serta boleh membawa kita kepada neraka akhirat kelak.

PENGGOLONGAN BENDA-BENDA HARAM

Benda yang haram terdiri daripada bangkai, arak, daging babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kesemua barangan ini dilarang dan tidak hala sama sekali untuk dimakan sama ada dalam kuantiti sedikit @ banyak kecuali dlam keadaan darurat iaitu boleh mendatangkan keburukan kepada kesihatannya jika tidak memakannya. Terdapat 3 jenis benda ynag ada dimuka bumi ini yang halal dan haram jika dibuat iaitu bahan galian, tumbuh- tumbuhan dan haiwan.

Bahan Galian
Bahan galian merupakan bahagian @ sesuatu yang di keluarkan dari bumi. Benda ini halal dimakan jika berada di situasi yang terdesak walau bagaimanapun ia tetap haram di sisi syarak.

Tumbuh Tumbuhan
Tumbuh tumbuhan merupakan makanan yang halal di makan dengan syarat jenis tumbuhan tersebut tidak boleh mengkayalkan @ tidak menyedarkan kita daripada keadaan sebenar ia halal dimakan. Jika kita makan jenis tumbuhan yang beleh melalaikan dan membuat kita khayal ia akn menjadi haram. Contohnya bius, ganja, dadah, arak dan lain-lain. Tidak semua jenis tumbuh tumbuhan haram di makan. Ada juga tumbuh tumbuhan yang boleh di makan dan boleh dibuat ubat.

Haiwan
Jenis binatang juaga ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Misalnya kambing, lembu adalah binatang yang halal untuk dimakan tetapi dengan syarat binatang itu perlu disembelih mengikut syarak iaitu menyebut nama Allah, menggunakan pisau yang tajam, haiwan itu sihat wal’fiat , sempurna tubuh badan dan sebagainya. Jika binatang itu didapati mati @ disembelih tanpa mengikut syart-syarat penyembelihan binatang maka binatang itu haram untuk di makan.


MEMAKAN HARTA ATAU SESUATU YANG HARAM DAPAT MENGGELAPKAN HATI

Orang yang selalu makan harta yang haram atau yang syubhat maka ia akan berada jauh dari segala kebajikan kerana makanan yang haram atau yang syubhat itu akan mengeraskan dan menggelapkan hati, menyekat seluruh anggota badan daripada berbuat baik dan beribadat. Selain itu, ia juga menyebabkan tidak termakbul segala amalan dan doa kita.

Oleh itu, kita hendaklah menjaga dan mengawasi diri supaya sentiasa mengambil yang halal dan menjauhi yang haram.

SESUATU YANG MEMBAWA HARAM MAKA HARAM JUGA HUKUMNYA

Islam telah menetapkan bahawa sesuatu yang mengharamkan maka cara yang membawa kepada perbuatan haram tersebut adalah haram hukumnya.

Misalnya perbuatan zina, berdua-duaan, bergaul dengan bebas, foto-foto lucah, menyanyi yang boleh mengghairahkan dan lain-lain.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM MASALAH IBADAH

Berjumpa Dukun @ Bomoh
- Islam tidak membataskan dosa hanya kepada tukang tenung dan para pendusta sahaja tetapi kepada semua orang yang datang dan bertanya serta membenarkan kesilapan dan kesesatan mereka itu akan bersekutu dalam dosa.

Mengganggap Sial Kerana Adanya Sesuatu
- Merasa sial kerana berlaku sesuatu itu adalah perbuatan tathayyur.
- Orang yang beranggapan seperti itu termasuk dalam golongan kufur kepada Allah dan ini adalah perkara yang dilarang keras oleh ajaran yang dibawa oleh Rasullah saw.
- Tathayyur adalah hal yang berdiri tanpa landasan ilmu pengetahuan @ sesuatu kenyataan yang benar.
- Dengan erti kata lain seseorang yang waras dan berakal percaya akan mendapat sial kerana seseorang @ kerana tempat.

Mencaci Maki Angin
- Angina adalah uadar yang bergerak dan dicipta oleh Allah SWT ia bergerak ke mana sahaja mengikut kehendak-Nya
- Sebagai seorang mukmin yang mengetahui kebesaran dan keagungan Allah hendaklah memohon perlindungan dan derdoa kepada-Nya semasa berlaku kejadian tersebut.
- Sesungguhnya orang yang mencaci dan mencela apa yang berlaku iaitu angina samalah ertinya seperti mencela dan memaki penciptanya iaitu Allah SWT.

- Menganggap Hujan Turun Kerana Yang Lain Selain Allah
- Hujan adlah ciptaan Allah maka ia berkuasa untuk menurunkan hujan itu di mana sahaja yang dikehendakinya.
- Barangsiapa yang menganggap hujan turun disebabkan sesuatu seperti binatang maka ia benar-benar telah kufur terhadap Allah.
- Perbuatan tersebut dilarang keras oleh agama islam.

Bertangkal
- Bertangkal adalah sesuatu kebodohan dan kesesatan yang bertentangan dengan sunatullah.
- Seperti menganggap bahawa tangkal dan bacaan mantera di atas kubur itu dapat menyembuhkan penyakit dan dapat melindungi diri dari malapetaka.
- Islam melarang keras umatnya untuk bergantung kepada tangkal @ azimat kerana perbuataan tersebut akan menyesatkan kemurnian tauhid kita.

Meratapi Orang Yang Sudah Mati
- Meratapi seseorang yang telah meninggal dunia dengan berteriak-teriak, menabur debu di atas kepalanya, mengoyak-ngoyak pakaiaan serta memukul-mukul pipinya adalah termasuk dalam adapt jahiliah.
- Budaya dan amalan seperti itu dilarang keras oleh islam.
- Haram hukumnya bagi uamt islam yang mengamalkan perbuatan tersebut.
- Adalah tidak berdosa apabila sekadar menangis atas kematian seseorang dengan menitiskan air mata tanpa melampaui batas ini adalah prebuatan fitrah.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM AKHLAK

Riak
- Riak adalah perbuatan menunjuk-nunjuk @ memperlihatkan amalan abadat kepada orang lain supaya dihormati dan disanjungi.
- Contohnya, seseorang itu melakukan solat, zakat, haji, bersedekah, berjihat fi sabilllah, membaca al-Quran supaya disanjungi dan dihormati oleh khalayak ramai tidak kerana ingin mendapat pahala dari Allah.
- Amalan ini tidak disenangioleh Allah dan tidak akan peroleh imbuhan di akhirat kelak

Derhaka Kepada Kedua Orang Tua
- Kewajipan seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah berbuat baik, taat dan hormat.
- Ibu kita lebih berhak untuk ditaati dan dihormati kerana dialah yang paling berat menanggung penderitaan waktu mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik kita.
- Oleh kerana penderitaan yang ditanggung oleh ibu bapa kita terlalu berat maka Allah telh menempatkan kedua orang tua kita di tangga kedua selepas berbakti kepada-nya.
- Oleh itu, Nabi Muhammad saw menganggap menderhaka kepada kedua orang tua adalah satu perbuatan dosa besar. sesudah syirik.
- Terdapat 3 kategori manusia yang tidak akan masuk syurga iaitu orang yang derhaka kepada orang tua, lelaki yang tidakada perasaan cemburu terhadap keluarganya dan perempuan yang menyerupai lelaki.
- Perbuatan menderhaka kepada kedua orng tua kita adalah tidak berbuat ihsan kepada mereka, menentang dan tidak mahu menurut perintah dalam hal kebaikan, menyakiti @ melukai hati mereka, menyengsarakan sama ada secara langsung @ tidak langsung dan lain-lain.
- Perbuatan derhaka akan menyebabkan kita hidup deria dan sengsara di dunia.

Mengumpat
- Mengumpat adalah menyebut-nyebut keburukan orang lain di belakang ornga yang berkenaan.
- Keburukan yang diceritakan itu sama ada tenteng dirinya sendiri @ keluarganya.
- Islam melarang perbuatan tersebut kerana seseorng muslim itu adalah saudara muslimnya sendiri.
- Hukumnya haram malah termasuk dalam melakukan dosa besar kerana mengandungi ancaman berat apabila umpatan tersebut dilemparkan kepada para alim ulamak.

Mengadu Domba
- Mengadu domba adalah memindahkan kata-kata seseorang yang dibicarakan bengan tujuan untuk menimbulkan permusuhan antara satu sama lain iaitu mengotorkan yang jernih.
- Hukumnya adalah haram dan ia termasuk dalam dosa besar dan membawa kepada fitnah yang lebih berbahaya daripada pembunuhan.

Buruk Sangka
- Islam inagin masyarakatnya ditegakkan dengan penuh kejernihan hati dan rasa percaya antara satu sama lain.
- Islam melarang umatnya untuk saling tuduh menuduh dan prasangka buruk antara satu sama lain.
- Prasangka buruk adalah tidak baik bagi seseorang muslim terhadap saudaranya sendiri tanpa suatu alas an dan bukti yang jelas.
- Oleh itu prasangka buruk tidak patut ada dihati individu dan masyarakat.

Mengintip Orang Lain
- Termasuk dalam akhlak yang tercela dan harus dijauhi kerana mengintip orang lain akan menimbulkan kemarahan orang yang diintip jika diketahui sama ada dilakukan di kolam renang, di rumah @ di mana sahaja.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM MAKANAN

Bangkai
- Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih mengikut ajaran agama islam.
- Bangkai binatang yang tidak berdarah seperti semut, lebah dan sebagainya adalah suci.
- Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit hukumnya suci kerana berasal dari suci.

Binatang Yang Disembelih Bukan Kerana Allah
- Binatang yang disembelih bukan kerana Allah iaitu tidak menyebut nama Allah tetapi nama berhala
- Oleh kerana tidak menyebut nama Allah semasa menyembelih binatang maka ia dilarang daripada memakan binatang tersebut.

Syarat-syarat Penyembelihan
- Binatang tersebut mestilah disembelih dengan sesuatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah binatang tersebut dengan baik.
- Penyembelihan itu perlu dilakukan di leher biantang tersebut dengan memotong putus urat nadi pada kerongkong binatang itu
- Tidak sebut nama lain selain nama Allah
- Membaca bismillah ketika menyembelih

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM MINUMAN

Arak
- Arak adalah minuman yang mengandungi alcohol yang memabukkan.
- Arak sangat berbahaya kepada seseorang dari segi akal tubuh agama dan dunia.
- Islam bukan sahaj mengharamkan peminuman arak tetapi juga urusan yang berkaitan dengan arak iaitu memperdagangkannnya, mengimport, memproses, membuka, dan bekerja di kilangnya.
- Islam juga menharamkan perbuatan menggunakan arak sebagai ubat untuk menyembuhkan penyakit.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALM PERHIASAN

Emas & Sutera Asli
? Adalah2 jenis perhiasan yang diharamkan untuk memakainya bagi orang lelaki tetapi halal bagi orang perempuan.

Pakaian Wanita Yang Mengikut Bentuk Badan
? Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang seksi dan menampakkan susuk badan sehingga boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya.


Menipiskan Kening
? Adalah salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan oleh islam.
? Bercukur adalah perbuatan yang tidak bermoral dilakukan oleh perempuan.

Menyambung Rambut
? Rambut adalah suatu anugerah Tuhan yang diberikn kepada kita sekaligus merupakan mahkota bagi tiap-tiap insane.
? Khususnya kaum wanita kerana rambut adalah media untuk berhias dn mencantikkan diri.
? Islam melarang umatnya menyambung rambut dengan rambut asli terutama bagi kaum wanita.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM RUMAH

Bekas Emas & Perak
- Islam mengharamkan daripada membuat atau menggunakan bekas yang diperbuat dari emas atau perak atau peralatan dari sutera tulin untuk menutup tilam atau bantal.

Menghiasi Rumah Dengan Patung
- Seseorng muslim dilarang dan diharamkan untuk menghiasi rumahnya menggunakan patung-patung dengan tujuan untuk diagungkan
- Patung tersebut akan menghalang malaikat daripada masuk dalam rumah kita untuk membawa rahmat kepada penghuninya.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAMKAN DALAM PERKAHWINAN

Menbujang Bagi Orang Yang Mampu Kahwin
- Islam melarang keras hidup tanpa berkahwin.
- Seseorang itu diharam menentang perkahwinan dengan menganggap hidup membujang demi berbakti kepada Allah padahal dia mampu kahwin.

Meminang wanita Beriddah
- Seorang lelaki meminang perempuan untuk dijadikan isteri mengikut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang.
- Diharamkan meminang bekas isteri orang yang masih dalam iddah iaitu iddah cerai atau iddah kematian.

Kahwin Cina Buta
- Seorang lelaki mengahwini perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga kemudian diceraikan semula dengan tujuan agar bekas suaminya itu dapat berkahwin dengan bekas isterinya.
- Perkahwinan itu adalah berdosa besar dan haram hukumnya.


Memadu Dua Orang Perempuan Bersaudara
- Allah mengharamkan kaum lelaki untuk memadukan dua saudara kandung atau antara seorang perempuan dengan emak saudara dari ayahnya atau seorang perempuan dengan emak saudara dari ibunya.

PERKARA YANG DILARANG & DIHARAM DALAM PUASA

Berpuasa Pada Hari Kedua Hari Raya
- Pada hari raya kedua uamt islam diharmkan berpuasa

Berpuasa Pada Hari Tasyriq.
- Iaitu pada 11, 12, 13, selepas Hari Raya Haji.
- Uamt islam diharamkan berpuasa pada hari tersebut.

Mengkhususkan Puasa Pada Hari Jumaat.
- Kita dilarang berpuasa pada hari jumaat sahaja keran pada hari tersebt adalah hari keagungan bagi uamt muslimin jika berpuasa sehari sebelum hari jumaat dikecualikan.
- Jika kita berpuasa juga ia akan jadi makruh sahaja.

Berpuasa Sepanjang Masa
- Haram hukumnya jika berpausa sepanjang masa.
- Allah menyukai umatnya yang berpuasa secara berselang seli dan bukanya sekaligus sepanjang masa.

PERKARA YANG DILARANG DAN DIHARAM DALAM MUAMALAH

Menipu Dan Membelit
- Islam mengharamkan semua bentuk macam penipuan sama ada dalam masalah jual beli, dan lain-lain.
- Kita perlu hindari dari penjualan yang bersifat menipu orang lain.
- Orang islam diwajibkan berlaku jujur dalam segala urusan.

Menjual Barang Dengan Sumpah Palsu
- Menjual barang dengan sumpah palsu atas nama Allah ketika menjalankan urusniaga.
- Jangan membiasakan diri berbuat sedemikian kerana keuntungan dunia yang kita kejar lebih kecil berbanding di akhirat kelak.

Mengurangi Timbangan
- Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan sempurna timbangan, sukatan, ukuran meter dan sebagainya.
- Setiap muslim perlu bersikap adil dan jujur untuk keadilan yang sebenar.

Penentuan Harga
- Pemasangan harga nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar.

Menimbun Barang
- Membeli sesuatu barangan dan menyimpannya agar barang tersebut berkurangan di pasaran bertujuan menaikkan harganya.
- Perbuatan ini akan menyukarkan masyarakat dan menghadapi kesulitan.

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Nur Izni Bt Ismail

Pengertian Hadis Sebagai Sumber Kedua

PENGERTIAN ISLAM
Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah SWT dan yang telah diredhaiNya bagi hamba-hambanya. Menganuti islam adalah wajib hukumnya bagi seluruh umat manusia. Allah telah memerintah supaya memilihnya sahaja, bukan selainnya. Yakni agama kristian, Buddha, Yahudi, dan lain-lain. Semua agama-agama tersebut tidak diakui sebagai agama di sisi Tuhan Rabbul-Jalil di samping Allah.
Erti Islam dalam bahasa Arab adalah taat dan setia serta ikut perintah. Manakala dalam istilah syarak pula ialah menjunjung tinggi dan mengikut segala yang disuruh oleh pesuruh Allah, Rasulullah SAW. serta mempercayaiapa yang diajarkannya itu adalahbenar dan datangnya dari Allah SWT.
Islam mengandungi 5 rukun iaitu :
Mengucap 2 kalimah syahadat, yang sebutannya dlam bahasa melayu iaitu, Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan, melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah SWT
Mendirikan solat
Mengeluarkan zakat
Berpuasa di bulan Ramadan
Menunaikan haji ke Baitullah

MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAT
Sebutan dua kalimah syahadat adalah wajib ke atas tiap-tiap orang yang memeluk islam. Bahkan mestilah diucapkan setiap kali kita bersembahyang sama ada fardhu ataupun sunat, iaitu di waktu bertasyahhud. Kedua-dua penyaksian itu mestilah diucap bersama-sama. Bererti seseorang itu tidak mungkin menjadi seorang muslim, sekiranya dia mengucap hanya satu penyaksian sahaja misalnya dia menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah SWT sahaja.

MENDIRIKAN SOLAT
Erti solat adalah mendoakan bagi seseorang dengan yang baik-baik. Dalam istilah syarak bererti pertuturan yakni membaca bacaan-bacaan yang ditetapkan oleh syariat islam, dan perbuatan atau gerak badan denagn cara-cara yang tertentu. Dimulakan dengan takbiratul-ihram iaitu Allahu Akhbar dan diakhiri dengan salam iaitu mengucapkan Assalamualaikum wa rahmatullah.
Solat yang wajib pada setiap orang muslim menyempurnakannya setiap hari pada waktu siang dan malam adalah 5 solat :
Subuh : 2 rakaat
Zohor : 4 rakaat
Asar : 4 rakaat
Maghrib : 3 rakaat
Isyak : 4 rakaat
Kesemuanya berjumlah 17 rakaat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim-muslimah. Lelaki atau perempuan tanpa uzur syar’i pada sehari semalam. Ditambah pula solat Jumaat, iaitu 2 rakaat yang mengantikan solat zohor. Dilakukan setiap hari Jumaat seminggu sekali. Bagi sesiapa yang menunaikan solat ini maka ia tidak perlu menunaikan solat zohor pada hari tersebut.
Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan solat-solat tersebut dengan sempurna dan waktu yang baik-baik supaya dirahmati oleh Allah SWT dan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. AMIN

MENGELUARKAN ZAKAT
Hadis ini menyarankan kepada kita supaya mengeluarkan zakat iaitu untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat kikir dan terlampau cinta kepada wang dan harta kekayaan atau mementingkan diri sendiri dan mengajar kita supaya bersifat timbang rasa terhadap orang-orang yang berhajat atau yang terlantar dan sebagainya. Hal ini supaya kita menghulurkan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Ia juga sebagai didikan kita supaya tidak terlalu megah diri atau sombong disebabkan kekayaan kita dan menjauhkan diri kita dari sifat kedekut dan bakhil atas diri sendiri. Keran sifat-sifat tersebut dibenci dan dikeji oleh masyarakat sekeliling. Islam mewajibkan zakat ke atas kaum muslimin itu keranaia merupakan suatu rahmat Tuhan yang sangat besar faedahnya bagi yang miskin atau yang kaya. Oleh itu marilah kita bersama-sama mengucap terima kasih kepada Allah SWT yang telah mewajibkan ke atas kita supaya mengeluarkan zakat. Hal ini suapaya kita terhindar daripada mendapat penyakit yang merbahaya.
PENGERTIAN ZAKAT
Zakat dari segi bahasa adalah membersihkan diri dari kekotoran dan sifat-sifat yang terkeji. Dari segi syarak pula mengeluarkan zakat bagi harta yang tertentu diambil dari harta yang tertentu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang tertentu.
Zakat mula disyariatkan pada tahun kedua hijrah dan hukumnya wajib ditunaikan. Zakat terbahagi kepada 2 iaitu :
Zakat harta
zakat yang dikenakan ke atas binatang iaitu unta, lembu, kerbau, dan kambing.
Dikenakan juga ke atas biji-bijian iaitu beras, gamdum, jagung, biji-bijian utama yang menjadi makanan utama manusia.
Buah-buahan iaitu kurma dan anggur.
Logam iaitu emas, perak, harta galian, dan harta terpendam.
Harta perniagaan.

Zakat fitrah
Zakat makanan yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mempunyai lebihan makanan bagi dirinya dan tanggungannya untuk waktu siang dan malam hari raya.
Kebanyakannya segantang Baghdad yang dianggar 3 kati 12 tahil.
Kedua-dua zakat wajib dikeluarkan apabila telah sempurna syarat-syaratnya dan cukup nisabnya.
Zakat adalah rukun islam yang kedua wajib ke atas diri seorang muslim.
BERPUASA DI BULAN RAMADHAN
Syariat islam telah memberikan kepada kita suatu cara lain untuk membersihkan apa yang dikatakan karat dan kotor dalam perut kita. Kita diperintahkan supaya berpuasa sebulan Ramadhan dalam setahun iaitu kita makan sepuas-puasnya selama 11 bulan dan hanya sebulan sahaja kita disekat untuk makan iaitu di waktu siang sahaja pada waktu malam kita boleh makan semula.
PENGERTIAN PUASA
Puasa ialah menahan diri dari makan, minum, dan segala perkara yang membatalkan puasa mulai daripada terbit fajar sadiq hingga terbenam matahari pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Ia disyariatkan pada bulan Syaaban tahun 2 Hijrah. Puasa diwajibkan ke atas umat musliman setahun sekali pada bulan Ramadhan sahaja. Orang yang berpuasa itu mestilah beragama islam, baligh, alik, berdaya mengerjakan puasa yakni tidak sakit dan menetap yakni musafir.

MENUNAIKAN HAJI KE BAITULLAH AL-HARAM
Haji ke Baitullah Al-Haram yang menjadi salah satu dari rukun Islam yang ke 5. Terdapat beberapa syarat orang yang wajib ke haji iaitu :
Islam bukan islam tidak wajib naik haji
Baligh atau cukup umur, anak-anak kecil tidak wajib pergi haji
Akil atau sempurna akalnya. Orang gila tidak wajib
Merdeka. Hamba sahaja tidak wajib
Berkuasa, yakni sihat tubuh badan dan tidak sakit
Ada bekalan untuk dirinya dalam perjalanan dan bekalan untuk orang-orang yang ditinggalkannya dari para tnggunggannya
Ada kenderaan kalau terlalu jauh dan tidak boleh berjalan kaki
Aman dalam perjalanan. Tidak ada perompak di perjalanan atau penganaiyaan yang zalim atau dalam keadaan perang
Tidak suntuk masanya

PENGERTIAN IMAN
Erti iman dlam bahasa arab ialah membenarkan sesuatu lalu mempercayainya. Dalam istilah syarak pula mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahawasanya agama yang dibawa oleh Rasullallah SAW itu adalah hak dan benar, tiada syak dan ragu lagi. Terdapat 6 Rukun Iman iaitu :
Beriman kepada Allah
Beriman kepada para Malaikat
Beriman kepada Kitab-kitab yang diturunkan
Beriman kepada Rasul
Beriman kepada Hari Kiamat
Beriman kepada Qada’ dan Qadar
Beriman kepada rukun-rukun iman adalah wajib hukumnya atas setiap muslim-muslimah

Beriman Kepada Allah
Hendaklah anda mengaku dengan lidah dan membenarkan did lam hati bahawa sesungguhnya Allah itu Esa.
Esa pada zatNya, Esa pada sifatNya dan Esa pada perbuatanNya, tiada disekutuiNya sesiapa pun dalam ketuhananNya.
Dialah yang menjadikan ala mini dengan segala isinya daripada malaikat, jin, manusia, matahari, dan bulan, bintang, bumi dan planet, binatang, tunbuh-tunbuhan, pohon-pohon dan lain-lain.
Beriman Kepada para Malaikat
Hendaklah anda mempercayai dan mengimani dengan Malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah menjadi sebahagian dari makhluk-makhluk Allah di dalam alam ini.
Adapun bentuk malaikat itu dijadikan Allah dari cahaya yang bersih dari kekotoran jasmani kemudian diberikan kepadanya kuasa untuk berupa-rupa.
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dihormati kerana kesucian jiwanya daripada melakukan dosa.
Terdapat beberapa nama-nama beserta tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada Malaikat yang wajib kita kenali iaitu :
-Jibril @ Jibrail – pembawa wahyu kepada para Rasul
-Mikail – pembagi rezeki kepada makhluk-makhluknya
-Israfil – peniup sangkakala pada Hari Kiamat
-Izrail – penyabut nyawa dari makhluk-makhluknya
-Munkar dan Nakir – kedua-duanya adalah penyoal orang-orang mati di dalam kubur
-Ridhwan – penjaga syurga
-Malik – penjaga neraka
-Raqib – pencatit amalan yang baik
-Atid – pencatit amalan yang jahat

Beriman Kepada Kitab-kitabnya
Hendaklah anda mempercayai dan mengimani dengan kitab-kitab yang mengandungi Kalamullah yang azali yang kadim pada zatnya yang terpelihara dari segala huruf dan suara.
Kitab-kitab itu mengandungi berbagai-bagai hukum yang menyerupai suruhan-suruhan atau tegahan-tegahan, cerita-cerita para Nabi dan Rasul sebelumnya dan lain-lain.
Imam Az-Zamakhsyari berkata: Jumlah kitab-kitab yang diturunkan Allah ke atas para Nabi kesemuanya 104 kitab. 10 kitab darinya diturunkan ke atas Nabi Adam, 50 ke atas Nabi Syis, 30 ke atas Nabi Idris, 10 ke atas Nabi Ibrahim, semuanya berjumlah 100 kitab. Yang 4 lagi, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW
Kemukjizatan Al-Quran
Diantara kitab-kitab yang diturunkan dari langit, hanya Al-Quran sajalah yang masih kekal keasliannya. Berbanding dengan lain-lain terutama sekali yang masih terdapat pada zaman ini seperti Injil dan Taurat. Kedua-dua kitab initelah banyak berubah dari asalnya hingga terdapat unsur-unsur kontroversi di dalamnya.
Allah SWT telah megaku sendiri bahawa kitab Al-Quran telah terpelihara dari asalnya.
Al-Quran diturunkan dengan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.
Ia diturunkan dari masa ke semasa selama lebih kurang 23 tahun iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah.
Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah dinamakan Makkiyah manakala ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah.
Antara mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran adalah susunan ayatnya tidak mungkin ditiru atau dicipta kerana ketika Al-Quran diturunkan orang-orang Arab sedang dalam kemuncak kefasihan dalam pertuturan dan bahasa.
Pada zaman itu juga sasterawan sasterawani Arab sedang berkembang pesat namun mereka tidak mampu mencipta Al-Quran.

Kandungan Al-Quran
Mengandungi hukum-hukum ibadat sepperti solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.
Mengandungi pimpinan @ undang-undang yang kegunaannya meliputi kepentingan semua umat manusia dan sesuai untuk dipraktikkan di semua tempat, masa, dan keadaan seperti pertuturan berjual beli, pertuturan perkahwinan, berbudi pekerti yang tinggi, cara pergaulan, bersatu padu, menepati janji dan sebagainya.
Mengandungi ilmu pengetahuan seperti ilmu tulis baca, ilmu hisab, ilmu bumi dan falak, ilmu alam, ilmu kesihatan, ilmu kajihayat dan lain-lain.
Mengandungi contoh-contoh teladan daripada kisah-kisah para Nabi.

BERIMAN KEPADA PARA RASUL
Hendaklah anda mempercayai dan mengimani denga Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah swt kepada kalian untuk memimpin kita ke jalan yang benar dan di redhoi oleh Allah agar terpelihara hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Kebenaran perutusan para Rasul terbukti atas kewujudan beberapa mukjizat. Antaranya menurut kehendak dan keperluan kaum masing-masing. Erti mukjizat adalah perkara-perkara yang luar biasa yang berbeza dengan adat, dibekalkan oleh Allah kepada para RasulNya sebagai bukti kebenaran perutusannya
Perbezaan antara Para Nabi dan Rasul.
Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah SWT dengan diturunkan ke atasnya wahyu. Bilangan para Nabi amat banyak sekali sehingga tidak terhitung jumlahnya melainkan Allah sendiri.
Rasul pula adalah seorang yang dipilih oleh Allah SWT dengan diturunkan wahyu dan pengajaran ke atasnya yang diperintahkan untuk disampaikan kepada semua manusia di muka bumi ini. Bilangan para Rasul juga tidak diketahui secara tepat tetapi kita diminta mempercayai dan mengimani kepada 25 para Rasul yang terdapat dalam Al-Quran iaitu :
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya’kub, Yusuf, Ayub, Ilyas, Ilyasa’, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Sulaiman, Syu’ib, Daud, Harun, Zulkifli, Muhammad.

BERIMAN KEPADA HARI KIAMAT
Hari ketika dunia dan segala cakerawala ini dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah SWT sehingga semua makhlukNya dihimpunkan di Padang Masyar untuk menerima pengadilan dari Allah yang Maha Agung lagi Bijaksana. Hari Kemudian bermula dari masa kematian seseorang hinggalah hari Kiamat yang antaranya berlaku soal dua Malaikat, kebahagian di dalam kubur @ kesengsaraan, Hari kebangkitan, Hari Pembalasan, Hari Pengadilan, dan akhir sekali meniti Shitae yang akan tentukan ke neraka @ ke syurga.
Hari Kiamat tidak boleh diragui lagi kerana ia pasti berlaku dimana apabila semua makhlukNya sama ada yang hidup atau yang telah tiada dibangkitkan semula untuk menerima pengadilan dari Allah SWT.
Tanda-Tanda Hari Kiamat
Kelahiran Mahdi atau lebih dikenali dengan ‘ Imam Mahdi ‘ iaitu seorang lelaki dari keturunan Rasullah saw yang akan mengembalikan keadilan ke atas muka bumi ini setelah ianya dipenuhi dengan penganiyaan dan kezaliman sebelum ini.
Kedatangan Dajjal iaitu seorang yang mengaku dirinya tuhan yang dapat mencipta berbagai-bagai perkara yang ajaib dan luar biasa.
Kemunculan semula Nabi Isa ke dunia sebagai seorang yang menganut Agama Islam iaitu agama yang dianuti oleh kaum muslimin pada hari itu.
Kelahiran suatu kaum yang dinamakan Ya’juj dan Ma’juj yang akan membanjiri dunia ini dengan kerosakan dan kezaliman semula.
Keluarlah Dabbah iaitu seekor binatang dari perut bumi yang boleh bercakap seperti manusia.
Terbitnya matahari dari barat.

BERIMAN KEPADA QADA ‘ DAN QADAR
Beriman kepada apa yang telah ditakdirkan kepada kita oleh Allah swt sama ada yang baik atau yang buruk. Yang baik untuk orang yang taat dan patuh kepada arahan Allah swt manakala yang buruk kepada orang yang selalu ingkar akan suruhan Allah swt.
Sebagai seorang manusia kita perlu tahu bahawa segala yang berlaku ke atas diri kita telah pun ditentukan oleh Allah swt. Kita tiada kuasa untuk menentang takdir yang telah ditentukan olehNya. Kita perlu bersyukur dengan apa yang ada dan menerimanya dengan hati yang gembira. Kita tidak boleh menyalahkan Allah atas apa yang berlaku, kita perlu terima takdir yang telah ditetapkan kepada kita dengan seadanya.

KESIMPULAN DARIPADA HADIS INI
Hadis ini mengandungi perkara-perkara asas kepada seorang mukmin. Sentiasa menjadikan amalan dan pengajaran yang terdapat dalam hadis ini sebagai panduan hidup kita.
Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita taufiq dan hidayahNya agar kita dapat berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang tersimpul dalam Hadis yang mulia ini sekaligus supaya kita kekal beragama islam dan memelihara keimanan kita agar kembali kepadaNya sebagai seorang muslim mu’min yang sejati.

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Nur Izni Bt Ismail

Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat

Setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT yang teramat luas sekali rahmat-Nya. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta para pengikutnya dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan adalah bida’ah. Setiap bida’ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berakhir di neraka jahanam.

Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah yang diberi oleh-Nya saya telah memilih tajuk ‘Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat’ untuk dijadikan sebagai penulisan bagi tatapan para pembaca disamping dapat mengisi khazanah ilmu pengetahuan.

Tidak sedikit orang yang merasa kekurangan jiwa, kehidupan yang didominasi oleh material atau kebendaan dan juga pemikiran yang dikuasai oleh syaitan. Ini adalah kerana ternyata jauhnya manusia dari Allah sehingga syaitan masuk ke dalam rumah-rumah mereka menggantikan kedudukan malaikat rahmat. Sebagaimana yang diketahui, banyak manfaat yang diperolehi apabila masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita antaranya ia akan menjaga orang yang beriman pada ketika waktu tidur mahupun ketika terjaga, memanjatkan doa untuk orang-orang yang beriman, melindungi para hamba Allah SWT yang beriman dan meneguhkan jiwanya, menyeru keampunan kepada Allah Taala bagi orang-orang yang beriman, mengucapkan amin bersama-sama orang yang beriman ketika solat, mencegah dan mengusir syaitan dari orang-orang yang beriman dan juga memantapkan iman dan ketenangan di rumah orang yang beriman.

Oleh itu, seorang mukmin hendaklah berusaha mempertahankan keberadaan para malaikat di rumahnya serta melakukan pelbagai amal ibadah yang membolehkan malaikat rahmat senang untuk memasuki rumahnya. Firman Allah, “Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya (memohonkan ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang)…” (al-Ahzab: 43)

Tugas yang diberikan Allah Taala kepada malaikat untuk kepentingan manusia antaranya ialah meniupkan roh kepada janin yang berada dalam kandungan ibu, baik dari kalangan orang yang beriman mahupun orang kafir, menyampaikan wahyu, memelihara seluruh manusia, mengawasi dan mencatat setiap amal perbuatan manusia serta mencabut roh manusia atas perintah Allah. Malaikat juga mempunyai tugas khusus terhadap orang-orang yang beriman antaranya ialah memberikan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, meluruskan jalan kehidupan orang-orang yang beriman, mencatat pahala bagi orang yang melaksanakan solat Jumaat, turun di tempat yang mengadakan pembacaan Al-Quran dan majlis ilmu, melawat jenazah bagi orang yang soleh, menaungi orang yang mati syahid dengan sayapnya, melindungi Makkah dan Madinah dari dajal dan membacakan selawat bagi orang-orang yang memberikan kebajikan kepada orang lain, mengimami solat di masjid, solat pada saf pertama, bersahur untuk berpuasa, membaca selawat ke atas Nabi serta menziarahi orang yang sakit.

Pada umumnya, hubungan malaikat dengan manusia sangat rapat. Ini adalah kerana malaikat mengawasi dan memberikan perhatian kepada manusia semasa diciptakan, memelihara manusia ketika dilahirkan, mengawasi gerak-geri dan perbuatan manusia serta mengambil roh manusia ketika tiba waktu ajalnya. Ini dibuktikan menerusi firman Allah: “Sama sahaja (bagi Tuhan), sesiapa di antaramu yang merahsiakan ucapannya dan sesiapa yang berterus-terang dengan ucapan itu, dan sesiapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan di siang hari. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah... ” (Surah ar-Ra’d:10-11)

Imam Mujahid berpendapat bahawa “Tidak ada seorang hamba yang tidak dijaga oleh malaikat yang diutus oleh Allah, baik ketika tidur mahupun berjaga serta dari kejahatan jin, manusia dan haiwan. Jika ada kejahatan dari jin, manusia dan haiwan yang berbisa, malaikat akan berseru: ‘Awas, ada itu... itu!’. Oleh yang demikian, selamatlah orang tersebut melainkan jika Allah mengizinkan atau mentakdirkan lain. ” Antara tugas lain yang dipikul oleh malaikat adalah menjadi pendamping manusia yang ditugaskan untuk memelihara amal manusia. Sementara itu, dua pendamping manusia yang terdiri dari jin dan malaikat sentiasa berada dalam keadaan yang bertentangan dimana jin menyeru manusia untuk melakukan kejahatan manakala malaikat menyeru manusia untuk melakukan kebaikan.

Kita juga haruslah mengenali syaitan dan berwaspada terhadap kewujudannya. Syaitan telah diperkenankan oleh Allah untuk terus hidup sehingga ke hari kiamat sebagaimana firman-Nya: “ Maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai (suatu) waktu yang ditentukan. ” Oleh yang demikian, syaitan bertekad untuk mencapai tujuan iaitu menyesatkan manusia sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, “Iblis berkata: ‘Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang beriman di antara mereka. ” (al-Hijr: 39-40)

Iblis laknatullah telah menetapkan tempat medan pertarungan iaitu bumi. Syaitan telah mengambil langkahnya di muka bumi dengan menghias atau mempercantik perbuatan buruk dan jahat sehingga ia dianggap baik oleh manusia agar manusia terpedaya dan melakukan perbuatan maksiat. Di antara yang dilakukan oleh iblis atau syaitan adalah dengan menyesatkan manusia secara perlahan-lahan, memperindah perbuatan maksiat, menamai kemaksiatan dengan nama-nama yang indah, menamai ketaatan dengan nama-nama yang menakutkan, menyusup ke dalam jiwa dari jalan yang paling disukai serta menghalang kebenaran. Sebagaimana yang diketahui, syaitan memiliki banyak pintu untuk menyesatkan manusia diantaranya kebodohan (jahil), kebencian atau kemarahan, kecintaan pada dunia, cita-cita yang terlalu tinggi, tamak terhadap dunia, bakhil, sombong, suka dipuji, riak, suka membangga diri (‘ujub), gelisah dan keluh kesah, mengikuti hawa nafsu, buruk sangka serta putus asa terhadap rahmat Allah Taala.

Sekiranya keimanan seseorang telah kuat, ikhlas dan berada pada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, syaitan tidak akan mampu menguasainya. Kita juga dapat menghindari syaitan dengan sentiasa berwaspada atau berhati-hati dari godaannya, selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW yang dapat membimbing manusia berada pada landasan yang lurus, meminta pertolongan dari Allah Taala, melakukan zikrullah, selalu bergabung dengan Jama’atul Muslimin serta bertaubat dan beristighfar.
Antara rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat ialah rumah orang yang memutuskan silaturahim, rumah orang yang menderhakai orang tua, rumah orang yang memakan harta anak yatim, rumah orang yang memakan harta riba, rumah yang terdapat anjing, rumah yang ditempati syaitan, rumah orang yang suka mencaci maki, rumah yang di dalamnya terdapat gambar (patung), rumah yang di dalamnya ada nyanyian dan alat muzik, rumah yang di dalamnya terdapat loceng, rumah yang penuh ratapan menangisi mayat, rumah yang di dalamnya terdapat minuman keras dan perjudian, rumah yang di dalamnya terdapat kemusyrikan, rumah yang dijadikan tempat permainan dadu, rumah yang terdapat benda haram, rumah orang-orang yang terkutuk, rumah yang berbau busuk, rumah yang penghuni lelakinya memakai Za’faran (bau-bauan wanita), rumah seorang pemboros, penghuni yang melakukan kemaksiatan, rumah yang digunakan untuk perbuatan keji dan rumah yang melakukan dosa besar.

Malaikat tidak akan turun kepada suatu kaum yang didalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh yang demikian, kita haruslah menyambung silaturahim dengan cara mengunjungi kaum kerabat dan saudara-mara serta memelihara mereka dengan hal-hal yang dapat memperbaiki keadaan mereka dan memenuhi keperluan mereka sehingga kita akan memperolehi rahmat Allah dan doa para malaikat. Kita juga haruslah memiliki identiti al-hubb fillah (cinta kerana allah) dan al-bughd fillah (benci kerana Allah). Malaikat rahmat juga tidak akan memasuki rumah orang yang menderhakai orang tua dan ia adalah termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana yang kita ketahui, menderhakai orang tua adalah termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah dan merupakan salah satu dosa besar yang akan membawa ke neraka Jahannam. Selain itu, ia juga akan menyebabkan amal soleh pelakunya tidak diterima oleh Allah.

Bagi mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, malaikat tidak akan memasuki rumahnya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengancam keras pemakan harta anak yatim dengan dua ancaman iaitu perutnya penuh dengan api dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasullullah SAW bersabda: “Jauhilah olehmu tujuh mubiqot iaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran serta menuduh perempuan baik melakukan zina. ” Jika kita mengharapkan keredhaan Allah, baik di dunia mahupun akhirat serta mengharapkan rumah kita dimasuki malaikat rahmat, janganlah kita memakan harta anak yatim. Justeru, kita seharusnya menjadi penjamin kehidupan mereka dan memberi pendidikan yang baik bagi mereka.

Pada harta yang halal terdapat keberkatan dan jaminan dari keharaman. Oleh itu, kita mesti memohon kepada Allah agar memiliki usaha yang halal dan amal ibadah kita diterima. Pemakan riba akan ditimpa bencana dan pelbagai penyakit serta azab diakhirat iaitu dengan dilempari batu ke mulutnya. Apabila tersebarnya riba juga adalah salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kerana itu, kita mestilah bersungguh-sungguh menyara diri dan keluarga dengan rezeki yang halal dan diperolehi dengan cara yang halal.

Majlis yang kosong dari zikrullah dan diiringi oleh perbuatan yang sia-sia adalah merupakan majlis syaitan yang dijauhi malaikat rahmat. Rumah seperti ini dipenuhi pelbagai dosa dan kelalaian kepada Allah Taala. Di antara majlis-majlis yang tidak akan didekati oleh malaikat rahmat ialah majlis yang kosong dari zikrullah, majlis yang kosong dari selawat ke atas Nabi serta orang yang mahu menang sendiri yakni terjadinya pendebatan. Malaikat rahmat akan turun pada majlis yang meninggalkan perbuatan maksiat di dalam majlis, meninggalkan kemungkaran dan perbuatan dosa serta mencegah orang yang menyakiti jiwa dan merosakkan harta orang lain di majlis tersebut.

Jika kita mengharapkan malaikat rahmat selalu mengunjungi rumah dan keluarga kita, maka kita haruslah memelihara lidah. Ini adalah kerana akibat lidah lah seseorang akan dimasukkan ke syurga atau neraka. Contohnya, kita haruslah mengawal kemarahan dengan tutur kata yang baik kerana hal itu merupakan akhlak Al-Quran yang jelas keutamaannya. Ucapan yang baik dan manis dapat berfungsi sebagai ‘sihir’ yang menjanjikan ketenangan jiwa, ketenteraman hati dan kelapangan dada. Perbuatan mencaci-maki bukanlah kebiasaan bagi seorang muslim dan bukan akhlak orang yang mukmin kerana seorang muslim dan mukmin disifati Allah sebagai orang yang memiliki rasa kasih sayang diantara satu sama lain dan saling menolong dalam kebajikan. Kita juga tidak seharusnya mencaci-maki para sahabat yang telah berjihad bersama Rasulullah SAW memperjuangkan Islam, orang yang telah meninggal dunia, mencaci maki angin, penyakit yang menimpa diri, mengutuk zaman atau kejadian alam serta mencaci maki secara umum. Perbuatan mengutuk dan mencela itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda RA: “Orang-orang yang suka mengutuk tidak akan memberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. ”

Syariat Islam telah mengharamkan kewujudan patung kerana patung merupakan jambatan pembuka kepada penyembahan berhala. Gambar (patung) ini diharamkan kerana ia dianggap telah meyerupai ciptaan Allah Taala. Akan tetapi, gambar atau patung yang dibolehkan untuk berada di rumah kita jika kita memenuhi syarat antaranya ialah setiap gambar atau patung yang tidak bernyawa seperti sungai dan pepohon atau pemandangan alam, gambar seperti kad pengenalan atau yang berkaitan dengan ilmu kedoktoran (kesihatan) dan hal lain yang bersifat darurat serta pemainan untuk anak-anak kecil. Malaikat yang tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar adalah malaikat yang tugasnya menyebarkan keberkatan, rahmat dan permohonan ampun manakala malaikat hafazhah (pencatat amal) tetap memasuki rumah dan tidak akan pernah meninggalkan Bani Adam kerana tugas mereka adalah sebagai pencatat amal setiap manusia.

Rumah yang di dalamnya ada nyanyian dan alat muzik juga tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Semestinya kita ingin menghiburkan jiwa dengan nyanyian atau lagu yang menyenangkan kerana manusia memiliki kecenderungan seperti itu. Islam merupakan agama yang suci dan ia memelihara jiwa manusia serta menghormati keinginan fitrahnya. Oleh kerana itu, Islam menganjurkan nyanyian yang diambil dari bacaan Al-Quran untuk menggantikan nyanyian yang diharamkan. Jika Islam dikatakan telah mengganti perzinaan dengan pernikahan serta perjudian dengan transaksi gadai, maka Islam juga telah mengharamkan seruling syaitan yakni nyanyian yang diharamkan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Al-Quran lebih berhak untuk dibaca melalui kemerduan suara kerana Al-Quran adalah Kitabullah, di samping pembacanya sendiri akan mendapat pahala yang besar. Sabda Rasullullah SAW: “ Hiasilah Al-Quran dengan suaramu.... ”

Bagi seorang muslim, mengajari keluarganya hal-hal yang berkaitan dengan agama merupakan sebuah kewajipan dan menyuruh keluarganya mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya. Meratapi dan menangisi mayat adalah merupakan perbuatan kaum jahiliah. Banyak kerugian dan azab bagi orang yang meratapi mayat antaranya malaikat tidak akan membacakan selawat untuknya serta dia akan mengenakan baju dari bahan tar dan kain dari kotoran besi pada hari kiamat kelak dan dijauhi rahmat Allah Taala. Oleh itu, jika kita ingin mendapat keredhaan Allah dan mengharapkan rumah kita dimasuki malaikat rahmat, hendaklah kita menghiasi diri dengan ajaran Islam dengan bersabar menghadapi musibah dan tidak gelisah kerana itu semua adalah ujian dari Allah.

Selain itu, rumah yang di dalamnya terdapat benda haram juga akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Sikap menjauhi barang-barang haram mencerminkan kemewahan dan mendatangkan pelbagai kebaikan. Sebaliknya, jika kita memiliki dan menggunakan barang- barang yang haram, ia akan menjadi penyebab berlakunya bencana. Misalnya, lelaki yang memakai pakaian yang berasal dari bahan sutera atau emas akan diharamkan memakai keduanya di akhirat kelak. Selain itu, minum dengan menggunakan cangkir atau bahan emas atau perak yang beerti dia telah meneguk api neraka. Pengharaman didasarkan pada keadaan bahawa barang-barang ini mengesankan pemborosan dan kemewahan dan yang paling penting ialah kerana bahan-bahan seperti ini tidak sesuai dengan kudrat seorang lelaki. Rasulullah SAW telah bersabda: “ Pakaian sutera dan emas diharamkan bagi umatku yang lelaki dan dihalalkan untuk kalangan wanitanya.

Rumah orang-orang yang terkutuk juga tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat seperti golongan orang yang dikategori pemabuk, pembawa minuman keras, orang yang memerah minuman keras, penjual minuman keras, pemakan riba, orang yang meratapi mayat sambil berteriak tentang kecelakaan, perasuah, orang yang dirasuah, orang yang mengubah ciptaan Allah, lelaki yang meniru wanita, wanita yang meniru lelaki, lelaki yang menyetubuhi isteri pada duburnya, orang yang mencaci maki kedua ibu bapanya, homoseksual, wanita yang tidak mahu memperkenankan hajat atau permintaan suami dan orang yang meninggalkan solat.

Kesimpulannya, kita haruslah meninggalkan perkara-perkara bidaah kerana setiap bidaah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berakhir di neraka Jahannam. Insan yang ingkar pada perintah-Nya akan merasa kegelisahan jiwa serta mementingkan unsur material atau kebendaan dalam kehidupan. Pemikiran yang telah dikuasai oleh syaitan dan rumah-rumah mereka dipenuhi iblis yang menggantikan kedudukan malaikat rahmat akan menyebabkan hati mereka tertutup untuk menerima kebenaran. Semoga setiap rumah muslim akan sentiasa dikunjungi malaikat rahmat. Insya Allah.

Disediakan untuk : Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Disediakan oleh : Noor Ismah Izzati Binti Abd Rauf